Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 1499
Par Dobeles novada domes 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 9 "Par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 23.09.2021.
Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 15.09.2021.
Par Līvānu novada domes 2010. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 14.09.2021.
Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam Dienvidkurzemes novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 14.09.2021.
Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā Valmieras novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 14.09.2021.
Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 50/2013
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Siguldas novada domes 06.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 10
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā Kuldīgas novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9/ LV, 13.09.2021.
Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti Kuldīgas novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/8/ LV, 10.09.2021.
Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 10.09.2021.
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Saulkrastu novada domes 28.07.2021. saistošie noteikumi Nr. SN 3/2021/ LV, 08.09.2021.
Par Kuldīgas novada saistošo noteikumu publicēšanu Kuldīgas novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/4/ LV, 08.09.2021.
Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs Ludzas novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 8/2021/ LV, 07.09.2021.
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs Valmieras novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 06.09.2021.
Par Mārupes pagasta padomes 2008. gada 14. maija saistošo noteikumu Nr. 27 "Mārupes pagasta saimniecības "Boļi-1" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Mārupes novada domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 9/2021/ LV, 03.09.2021.
Par Saldus novada pašvaldības stipendiju "Medusmaize" Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 03.09.2021.
Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā Liepājas pilsētas domes 19.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 01.09.2021.
Aizkraukles novada pašvaldības nolikums Aizkraukles novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/1
Par Saldus novada pašvaldības naudas balvām laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 30.08.2021.
Par Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21 "Par pašvaldības pabalstiem Saldus novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 35/ LV, 30.08.2021.
Par Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 20 "Par sociālajiem pabalstiem Saldus novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 30.08.2021.
Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2019. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Brocēnu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 30.08.2021.
Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2019. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 5 "Par papildu materiālo palīdzību Brocēnu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 30.08.2021.
Par vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu Saldus novadā Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 30.08.2021.
Par vienreizēju pabalstu Saldus novada iedzīvotājiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 30/ LV, 30.08.2021.
Par pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Saldus novadā Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 29/ LV, 30.08.2021.
Par vienreizēju pabalstu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 30.08.2021.
Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 30.08.2021.
Par vienreizēju pabalstu Saldus novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1. klasē Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 30.08.2021.
Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas Saldus novadā Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 30.08.2021.
Par pabalstiem audžuģimenei Saldus novadā Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 30.08.2021.
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Siguldas novada domes 12.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 30.08.2021.
Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 19.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 27.08.2021.
Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Krāslavas novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/10/ LV, 27.08.2021.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā Salaspils novada domes 28.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 38/2012
Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā Ludzas novada domes 26.09.2019. saistošie noteikumi Nr. 14
Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Līvānu novada domes 29.08.2019. saistošie noteikumi Nr. 10
Ropažu novada pašvaldības nolikums Ropažu novada domes 07.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/21
Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu Ķekavas novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 15/2021/ LV, 24.08.2021.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā Ķekavas novada domes 21.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 17/2021/ LV, 24.08.2021.
Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā Ventspils pilsētas domes 05.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 23.08.2021.
Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Limbažu novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 23.08.2021.
Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ropažu novada domes 07.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/21/ LV, 20.08.2021.
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Augšdaugavas novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 19.08.2021.
Par Aizkraukles novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu Aizkraukles novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/4/ LV, 18.08.2021.
Par Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetu Ķekavas novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 18/2021/ LV, 18.08.2021.
Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 32 "Mārupes pagasta saimniecības "Dravnieki" detālplānojums" atcelšanu Mārupes novada domes 28.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/2021/ LV, 16.08.2021.
Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 "Mārupes pagasta saimniecības "Riekstkalni" detāls plānojums" atcelšanu Mārupes novada domes 28.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/2021/ LV, 16.08.2021.
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 38/ LV, 13.08.2021.
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 13.08.2021.
Par Balvu novada domes saistošo noteikumu publicēšanu Balvu novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 4/2021/ LV, 11.08.2021.
Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu Valmieras novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 10.08.2021.
Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ādažu novada domes 27.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/2021/ LV, 06.08.2021.
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Bauskas novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 06.08.2021.
Par Olaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Olaines novada domes 16.06.2021. saistošie noteikumi Nr. SN7/2021/ LV, 06.08.2021.
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 06.08.2021.
Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā Jēkabpils novada domes 29.09.2016. saistošie noteikumi Nr. 7/2016
Cēsu novada pašvaldības nolikums Cēsu novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1
Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Talsu novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 05.08.2021.
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Cēsu novada domes 29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 05.08.2021.
Par Kārsavas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par Kārsavas novada pašvaldības simboliku" atcelšanu Ludzas novada domes 02.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/2021/ LV, 03.08.2021.
Par Ciblas novada pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu" atcelšanu Ludzas novada domes 02.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/2021/ LV, 03.08.2021.
Ludzas novada pašvaldības nolikums Ludzas novada domes 02.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/2021/ LV, 03.08.2021.
Par Tukuma novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Tukuma novada domes 28.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 02.08.2021.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Saldus novadā Saldus novada domes 22.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 30.07.2021.
Saldus novada pašvaldības nolikums Saldus novada domes 22.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 30.07.2021.
Nozīmīgu kultūras, sporta un darījumu pasākumu starptautiskā mārketinga līdzfinansēšanas saistošie noteikumi Rīgas domes 21.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 77/ LV, 29.07.2021.
Par Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Saldus novada domes 16.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 28.07.2021.
Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Par detālo plānojumu Talsos, K. Mīlenbaha ielā 37 (kods 13–1)" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 27.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 28.07.2021.
Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums Augšdaugavas novada domes 15.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 27.07.2021.
Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām Rīgas domes 16.06.2021. saistošie noteikumi Nr. 54/ LV, 26.07.2021.
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ludzas novada domes 16.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 4/2021/ LV, 23.07.2021.
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 21.07.2021.
Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Dobeles novada domes 19.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 21.07.2021.
Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā Ādažu novada domes 22.06.2021. saistošie noteikumi Nr. 19/2021/ LV, 21.07.2021.
Ķekavas novada pašvaldības nolikums Ķekavas novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 13/2021/ LV, 20.07.2021.
Par Rīgas domes 2017. gada 24. janvāra saistošo noteikumu Nr. 245 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 07.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 71/ LV, 19.07.2021.
Par Rīgas domes 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 07.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 63/ LV, 19.07.2021.
Par Mārupes pagasta padomes 2009. gada 17. jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 "Mārupes pagasta saimniecības "Ķinupi" detālplānojums" atcelšanu Mārupes novada domes 21.06.2021. saistošie noteikumi Nr. 9/2021/ LV, 16.07.2021.
Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu Jēkabpils novada domes 08.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 16.07.2021.
Zāliena kopšanas saistošie noteikumi projekta "Pilsētas pļavas" ietvaros Rīgas domes 16.06.2021. saistošie noteikumi Nr. 59/ LV, 16.07.2021.
Smiltenes novada pašvaldības nolikums Smiltenes novada domes 08.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 15.07.2021.
Siguldas novada pašvaldības nolikums Siguldas novada domes 12.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 15.07.2021.
Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ķekavas novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 14/2021/ LV, 14.07.2021.
Mārupes novada pašvaldības nolikums Mārupes novada domes 09.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/2021/ LV, 14.07.2021.
Valmieras novada pašvaldības nolikums Valmieras novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 14.07.2021.
Par Bauskas novada domes 2020. gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. 22 "Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 17.06.2021. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 13.07.2021.
Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Augšdaugavas novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 13.07.2021.
Talsu novada pašvaldības nolikums Talsu novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 13.07.2021.
Varakļānu novada pašvaldības nolikums Varakļānu novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 12.07.2021.
Madonas novada pašvaldības nolikums Madonas novada domes 02.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 08.07.2021.
Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Madonas novada domes 02.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 07.07.2021.
Ādažu novada pašvaldības nolikums Ādažu novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/2021/ LV, 07.07.2021.
Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam Siguldas novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 07.07.2021.
Jēkabpils novada pašvaldības nolikums Jēkabpils novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 06.07.2021.
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 27.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 21-12/ LV, 05.07.2021.
Bauskas novada pašvaldības nolikums Bauskas novada domes 01.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 05.07.2021.
Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49/ LV, 30.06.2021.
Par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 56 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zeļļi" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 27.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 16.06.2021.
Par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 45 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Rožlejas" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 29.04.2021. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 16.06.2021.
Par Rīgas domes 2005. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 52/ LV, 14.06.2021.
Valkas novada pašvaldības nolikums Valkas novada domes 30.07.2009. saistošie noteikumi Nr. 1
Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā Valkas novada domes 29.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 23
Par Talsu novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 "Par dzīvokļa pabalstu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 27.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 11.06.2021.
Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā Burtnieku novada domes 21.04.2021. saistošie noteikumi Nr. 5/2021/ LV, 02.06.2021.
Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei Babītes novada domes 28.04.2021. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 25.05.2021.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā Līvānu novada domes 26.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 13
Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā Rīgas domes 28.04.2021. saistošie noteikumi Nr. 45/ LV, 17.05.2021.
Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā Durbes novada domes 30.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 1/2014
Par svētku pabalstiem Durbes novadā Durbes novada domes 29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 6/2012
Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā Līvānu novada domes 25.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 14.05.2021.
Par Rīgas domes 2010. gada 6. jūlija saistošo noteikumu Nr. 85 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 07.05.2021.
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Rīgas domes 28.04.2021. saistošie noteikumi Nr. 43/ LV, 30.04.2021.
Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 188 "Teritorijas 4. līnijā 66A detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 29.04.2021. saistošie noteikumi Nr. 21-10/ LV, 05.05.2021.
Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Dobeles novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 2
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma Burtnieku novada domes 04.04.2019. saistošie noteikumi Nr. 4/2019
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem Līvānu novada domes 25.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 28.04.2021.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā Burtnieku novada domes 16.09.2020. saistošie noteikumi Nr. 16/2020
Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā Durbes novada domes 28.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 13/2018
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā Salaspils novada domes 28.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 23/2013
Par Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai Ventspils pilsētas domes 22.04.2021. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 26.04.2021.
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Ādažu novada domes 25.07.2017. saistošie noteikumi Nr. 24/2017
Par pabalstu krīzes situācijā Talsu novada domes 28.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 23.04.2021.
Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Salaspils novada domes 29.08.2012. saistošie noteikumi Nr. 27/2012
Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Līvānu novada domes 25.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 22.04.2021.
Par Rīgas domes 1999. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 22.04.2021.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 9
Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 30.09.2020. saistošie noteikumi Nr. 20/20/ LV, 21.04.2021.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā Garkalnes novada domes 29.11.2011. saistošie noteikumi Nr. 7
Par Smiltenes novada simboliku Smiltenes novada domes 24.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 4/21/ LV, 21.04.2021.
Ludzas novada pašvaldības nolikums Ludzas novada domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 6
Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm Bauskas novada domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 19
Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 3
Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas – atbalsts Valkas novada iedzīvotājiem Valkas novada domes 28.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 8
Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novada domes 26.09.2019. saistošie noteikumi Nr. 12
Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam Garkalnes novada domes 30.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 87/ LV, 14.04.2021.
Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām Garkalnes novada domes 30.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 86/ LV, 14.04.2021.
Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Bauskas novada domes 29.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 13.04.2021.
Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 13.04.2021.
Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 12.04.2021.
Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu jaundzimušajam Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 12.04.2021.
Par Dobeles novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 08.04.2021.
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Valkas novada domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 06.04.2021.
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Carnikavas novada domes 24.02.2021. saistošie noteikumi Nr. SN/2021/6
Par Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 87 "Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu daļā – zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000632057 Rīgas domes 24.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 01.04.2021.
Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 31.03.2021.
Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 31.03.2021.
Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētas domes 18.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 30.03.2021.
Par Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 21 "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 30.03.2021.
Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 82/ LV, 24.03.2021.
Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Babītes novada domes 24.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 17.03.2021.
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 09.03.2021.
Par Mārupes pagasta padomes 2005. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 16 "Mārupes pagasta nekustamā īpašuma "Paleju iela 86" detāls plānojums" atcelšanu Mārupes novada domes 24.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/2021/ LV, 08.03.2021.
Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 04.03.2021.
Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 01.03.2021.
Par Ludzas novada domes 2020. gada 6. novembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību" atcelšanu Ludzas novada domes 18.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 01.03.2021.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 01.03.2021.
Par Valmieras pilsētas simboliku Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 362/ LV, 26.02.2021.
Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/2021/ LV, 25.02.2021.
Par Talsu novada domes 2018. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 28.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 24.02.2021.
Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 5/2021/ LV, 17.02.2021.
Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošie noteikumi Nr. 27/2015
Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem Salaspils novada domes 29.08.2012. saistošie noteikumi Nr. 28/2012
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Bauskas novada domes 28.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 11.02.2021.
Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 09.02.2021.
Par Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 09.02.2021.
Par kārtību, kādā izmantojama sporta un atpūtas centra "Zibeņi" teritorija Carnikavas novada domes 25.11.2020. saistošie noteikumi Nr. SN/2020/27
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 22.07.2020. saistošie noteikumi Nr. SN/2020/20
Pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Talsu novada domes 28.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 05.02.2021.
Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā Smiltenes novada domes 30.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 22/20/ LV, 04.02.2021.
Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Burtnieku novada domes 20.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/2021/ LV, 04.02.2021.
Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Gulbenes novada domes 26.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 03.02.2021.
Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem Salaspils novada domes 10.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 35/2020/ LV, 02.02.2021.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai Salaspils novada izglītojamiem Salaspils novada domes 10.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 36/2020/ LV, 02.02.2021.
Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" nolikums Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 51/ LV, 01.02.2021.
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā Jelgavas pilsētas domes 21.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 21-1/ LV, 29.01.2021.
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Siguldas novada domes 18.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 28.01.2021.
Par Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 36 "Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 26.01.2021.
Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Liepājas pilsētas domes 17.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 18.01.2021.
Par Liepājas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr. 8 "Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 17.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 54/ LV, 13.01.2021.
Par Liepājas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija saistošo noteikumu Nr. 13 "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 17.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 53/ LV, 13.01.2021.
Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Nīcas novada domes 14.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 13.01.2021.
Par Pļaviņu novada domes 2020. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 16 "Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam Pļaviņu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu Pļaviņu novada domes 23.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 07.01.2021.
Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Jūrmalas pilsētas domes 17.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 30.12.2020.
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām Jūrmalas pilsētas domes 17.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 40/ LV, 29.12.2020.
Ventspils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Ventspils pilsētas domes 29.05.2020. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 28.12.2020.
Par Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra saistošo noteikumu Nr. 28 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 17.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 51/ LV, 23.12.2020.
Par Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 171 "Teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 12.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 22.12.2020.
Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Naukšēnu novada domes 16.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 7/2020/ LV, 22.12.2020.
Par Madonas novada pašvaldības 2020. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. 11 "Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330 Madonā, Madonas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu Madonas novada domes 26.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 15.12.2020.
Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.46/2016 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai" atcelšanu Mārupes novada domes 11.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 36/2019
Par Iecavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu Iecavas novada domes 01.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 03.12.2020.
Par Mārupes pagasta padomes 2006. gada 24. jūlija saistošo noteikumu Nr. 22 "Mārupes pagasta saimniecības "Kaijas" detālplānojums" atcelšanu Mārupes novada domes 25.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 25/2020/ LV, 02.12.2020.
Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 19.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 20-37/ LV, 30.11.2020.
Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Salacgrīvas novada domes 19.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 26.11.2020.
Jelgavas domes 2007. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 176 "Teritorijas 4. līnijā 58A detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 19.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 20-38/ LV, 25.11.2020.
Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 24.11.2020.
Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību Daugavpils pilsētas domes 19.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 44/ LV, 24.11.2020.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā Gulbenes novada domes 05.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 10
Gulbenes novada Kapsētu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novada domes 28.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 23
Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2009.–2021. gads Gulbenes novada domes 28.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 24
Par Mārupes novada domes 2011. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 17 "Mārupes novada saimniecību "Paleju iela 17" un "Paleju iela 19" detālplānojums" atcelšanu Mārupes novada domes 28.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 23/2020/ LV, 20.11.2020.
Par Mārupes pagasta padomes 2006. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 41 "Mārupes pagasta saimniecības "Loka ceļš 6" detālplānojums" atcelšanu Mārupes novada domes 28.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 22/2020/ LV, 20.11.2020.
Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 24.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 11
Par Gulbenes novada teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu Gulbenes novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 9
Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem Gulbenes novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 8
Kārtība, kādā tiek sniegts Gulbenes novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Gulbenes novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 7
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2010.–2022. gads Gulbenes novada domes 23.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 20
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 17.11.2020.
Par Liepājas pilsētas domes 2012. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 43/ LV, 17.11.2020.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 23.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 19
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 29.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 13
Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā Gulbenes novada domes 26.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 10
Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums Gulbenes novada domes 29.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 20
Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā Madonas novada domes 05.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 11.11.2020.
Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 24.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 8
Par Gulbenes novada simboliku Gulbenes novada domes 27.01.2011. saistošie noteikumi Nr. 1
Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma (grozījumi) 2008.–2020. gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošie noteikumi Nr. 8
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Gulbenes novada domes 23.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 6
Par dzīvnieku turēšanas noteikumiem Gulbenes pilsētā Gulbenes novada domes 27.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 27
Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 27.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 30
Par Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 21.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 03.11.2020.
Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novada domes 29.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 03.11.2020.
Par Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27/2019 "Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"" atcelšanu Mārupes novada domes 28.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 21/2020/ LV, 02.11.2020.
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Gulbenes novada domes 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 27
Gulbenes novada pašvaldības nolikums Gulbenes novada domes 31.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 25
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošie noteikumi Nr. 18
Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 15
Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību Gulbenes novada domes 29.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 2
Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr. 7
Par Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 21.10.2020.
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 08.10.2020.
Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Talsu novada domes 16.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 25.09.2020.
Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu Talsu novada domes 16.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 25.09.2020.
Talsu novada noteikumi Talsu novada domes 25.06.2020. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 22.09.2020.
Par Liepājas pilsētas simboliku Liepājas pilsētas domes 20.08.2020. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 09.09.2020.
Liepājas pilsētas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Liepājas pilsētas domes 18.06.2020. saistošie noteikumi Nr. 30/ LV, 25.08.2020.
Par Gulbenes novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 35
Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 31.01.2019. saistošie noteikumi Nr. 2
Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā Gulbenes novada domes 25.07.2019. saistošie noteikumi Nr. 17
Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu Gulbenes novada domes 31.01.2019. saistošie noteikumi Nr. 1
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Gulbenes novada domes 30.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 19.08.2020.
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 2
Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā Ādažu novada domes 28.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 22/2020/ LV, 10.08.2020.
Par detālo plānojumu zemes gabalam ar kadastra Nr. 3201 002 0220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, atcelšanu Aizkraukles novada domes 30.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 2020/13/ LV, 10.08.2020.
Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem "Bierandi", kadastra Nr. 8862 006 0002, "Dubultvēji", kadastra Nr. 8862 006 0030, "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001, "Spuņi", kadastra Nr. 8862 006 0031", atcelšanu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001 Dundagas novada domes 23.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 28.07.2020.
Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 23.07.2020.
Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā Jūrmalas pilsētas domes 18.06.2020. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 09.07.2020.
Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Gulbenes novada domes 30.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 03.07.2020.
Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 334/ LV, 01.07.2020.
Par Liepājas pilsētas domes 2008. gada 5. jūnija saistošo noteikumu Nr. 17 "Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 18.06.2020. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 26.06.2020.
Par Rīgas domes 2015. gada 13. oktobra saistošo noteikumu Nr. 171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 08.05.2020. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 18.06.2020.
Par Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 10. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 "Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 11.06.2020. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 16.06.2020.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošie noteikumi Nr. 20-26/ LV, 08.06.2020.
Par Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 31. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 28.05.2020. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 08.06.2020.
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums Rīgas domes 25.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 1
Par krīzes pabalstu piešķiršanu Burtnieku novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību Burtnieku novada domes 20.05.2020. saistošie noteikumi Nr. 12/2020/ LV, 27.05.2020.
Jaunjelgavas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Jaunjelgavas novada domes 30.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 8/2020/ LV, 18.05.2020.
Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību Krimuldas novada domes 12.05.2020. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 15.05.2020.
Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Lielvārdes novada domes 13.05.2020. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 14.05.2020.
Pļaviņu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Pļaviņu novada domes 30.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 08.05.2020.
Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Aknīstes novada domes 29.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 5/2020/ LV, 08.05.2020.
Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti Rīgas domes 03.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 07.05.2020.
Par Salas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību Salas novada domes 30.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 2020/6/ LV, 07.05.2020.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī Daugavpils pilsētas domes 28.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 05.05.2020.
Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Ilūkstes novada domes 27.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 4/2020/ LV, 30.04.2020.
Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Daugavpils novada domes 15.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 54/ LV, 30.04.2020.
Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Bauskas novada domes 11.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 28.04.2020.
Par Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību Rēzeknes novada domes 23.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 63/ LV, 27.04.2020.
Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā Mārupes novada domes 30.04.2014. saistošie noteikumi Nr. 12/2014
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā Mārupes novada domes 29.03.2017. saistošie noteikumi Nr. 13/2017
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izsniegšanu Mārupes novada domes 27.05.2015. saistošie noteikumi Nr. 10/2015
Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā Mārupes novada domes 21.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 15/2010
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā Mārupes novada domes 30.09.2015. saistošie noteikumi Nr. 16/2015
Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu Baltinavas novada domes 22.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 23.04.2020.
Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību Alsungas novada domes 22.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 23.04.2020.
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā Mārupes novada domes 18.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 11/2010
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā Mārupes novada domes 12.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 9/2011
Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā Mārupes novada domes 23.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 17/2012
Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā Mārupes novada domes 27.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 29/2012
Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi Mārupes novada domes 31.08.2016. saistošie noteikumi Nr. 29/2016
Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos Mārupes novada domes 24.05.2017. saistošie noteikumi Nr. 18/2017
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā Mārupes novada domes 29.03.2017. saistošie noteikumi Nr. 12/2017
Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Mārupes novadā Mārupes novada domes 26.05.2016. saistošie noteikumi Nr. 14/2016
Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Mārupes novada domes 30.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 8/2011
Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē Mārupes novada domes 31.08.2016. saistošie noteikumi Nr. 27/2016
Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā Mārupes novada domes 28.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 4/2015
Par datu bāzes "Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji" izveidošanas un uzturēšanas kārtību Mārupes novada domes 25.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 22/2015
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Mārupes novada domes 28.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 18/2018
Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošie noteikumi Nr. 42/2016
Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 29/2017
Par Priekules novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Priekules novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 15.04.2020.
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei Mārupes novada domes 22.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 23/2009
Par pabalsta apmēru audžuģimenēm Mārupes novada domes 18.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 22/2010
Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai Mārupes novada domes 27.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 9/2016
Par Mārupes pagasta padomes 2008. gada 26. jūnija saistošo noteikumu Nr. 32 "Mārupes pagasta saimniecības "Abavas" un "Pļavmalas" detālplānojums" atcelšanu Mārupes novada domes 25.03.2020. saistošie noteikumi Nr. 7/2020/ LV, 15.04.2020.
Par pabalstu transporta pakalpojumiem Mārupes novada domes 22.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 24/2009
Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām Mārupes novada domes 22.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 21/2009
Par pabalstu politiski represētajām personām Mārupes novada domes 22.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 20/2009
Par apbedīšanas pabalstu Mārupes novada domes 22.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 19/2009
Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā Mārupes novada domes 27.09.2017. saistošie noteikumi Nr. 26/2017
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā Mārupes novada domes 28.08.2019. saistošie noteikumi Nr. 17/2019
Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas "Mazcenas dārzi" lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa Mārupes novada domes 29.06.2016. saistošie noteikumi Nr. 19/2016/ LV, 12.07.2016.
Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Mārupes novada domes 23.05.2018. saistošie noteikumi Nr. 7/2018/ LV, 07.06.2018.
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa Mārupes novada domes 18.06.2013. saistošie noteikumi Nr. 11/2013/ LV, 27.06.2013.
Par Mārupes novada domes 2019. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2019 "Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam ar 2019. gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" atcelšanu Mārupes novada domes 22.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 1/2020
Par Zilupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Zilupes novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 14.04.2020.
Mārupes novada pašvaldības nolikums Mārupes novada domes 27.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 11/2016
Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu Mārupes novada domes 29.08.2012. saistošie noteikumi Nr. 24/2012
Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums Mārupes novada domes 28.09.2011. saistošie noteikumi Nr. 18/2011
Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Burtnieku novada domes 20.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 3/2016/ LV, 08.04.2020.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai Mārupes novada domes 21.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 47/2016
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošie noteikumi Nr. 46/2016
Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi Carnikavas novada domes 22.01.2020. saistošie noteikumi Nr. SN/2020/1
Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Daugavpils pilsētas domes 06.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 08.04.2020.
Par Vaiņodes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Vaiņodes novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 07.04.2020.
Par Jaunpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Jaunpiebalgas novada domes 14.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 06.04.2020.
Par Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Vecpiebalgas novada domes 22.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 12/2015/ LV, 06.04.2020.
Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa Liepājas pilsētas domes 20.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 06.04.2020.
Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Dundagas novada domes 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 03.04.2020.
Par Jaunjelgavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Jaunjelgavas novada domes 26.05.2016. saistošie noteikumi Nr. 3/2016/ LV, 03.04.2020.
Par Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu Pārgaujas novada domes 21.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 02.04.2020.
Par Brocēnu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Brocēnu novada domes 25.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 02.04.2020.
Par Amatas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Amatas novada domes 23.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 02.04.2020.
Par Alsungas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Alsungas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 13/2015/ LV, 01.04.2020.
Par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu publicēšanu Inčukalna novada domes 20.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/2016/ LV, 01.04.2020.
Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 342/ LV, 01.04.2020.
Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 341/ LV, 01.04.2020.
Par Aizputes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Aizputes novada domes 25.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 24.03.2020.
Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi Jēkabpils pilsētas domes 13.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 20.03.2020.
Par Alojas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Alojas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 18.03.2020.
Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 13.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 43/ LV, 13.03.2020.
Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Talsu novada domes 16.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 19.02.2020.
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 18.02.2020.
Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 18.02.2020.
Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 30.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 15/19/ LV, 12.02.2020.
Par saistošo noteikumu Nr. 1 "Ventspils pilsētas Vides aizsardzības licencēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 11.02.2020.
Par Rīgas domes 2005. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 103/ LV, 03.02.2020.
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 54/ LV, 30.01.2020.
Par veselības aprūpes pabalstu Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 21.01.2020.
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 16.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 21.01.2020.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 335/ LV, 16.01.2020.
Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā Talsu novada domes 17.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 09.01.2020.
Par Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas", Laidzes pagastā, Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 31.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 30.12.2019.
Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 23.12.2019.
Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi Jūrmalas pilsētas domes 31.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 44/ LV, 10.12.2019.
Par Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 07.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 30/ LV, 09.12.2019.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 29.11.2019.
Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 07.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 29.11.2019.
Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu Carnikavas novada domes 18.09.2019. saistošie noteikumi Nr. SN/2019/25
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Jelgavas pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 19-21/ LV, 06.11.2019.
Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums Jelgavas pilsētas domes 26.09.2019. saistošie noteikumi Nr. 19-19/ LV, 04.10.2019.
Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 21.08.2019. saistošie noteikumi Nr. SN/2019/23
Par Talsu novada simboliku Talsu novada domes 29.08.2019. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 12.09.2019.
Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Valmieras pilsētas domes 25.07.2019. saistošie noteikumi Nr. 323/ LV, 09.09.2019.
Par sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumos Jelgavas pilsētas domes 22.08.2019. saistošie noteikumi Nr. 19-18/ LV, 06.09.2019.
Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 22.08.2019. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 26.08.2019.
Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošie noteikumi Nr. SN/2019/18
Par Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 "Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru" atzīšanu par spēku zaudējušiem Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošie noteikumi Nr. SN/2019/19
Par Carnikavas novada domes 2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošie noteikumi Nr. SN/2019/20
Smiltenes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošie noteikumi Nr. 10/19/ LV, 09.08.2019.
Par Rīgas domes 2002.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 "Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 10.07.2019. saistošie noteikumi Nr. 79/ LV, 09.08.2019.
Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam Daugavpils pilsētas domes 13.06.2019. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 07.08.2019.
Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Tērvetes novada domes 25.04.2019. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 09.07.2019.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Jūrmalas pilsētas domes 20.06.2019. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 03.07.2019.
Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 20.06.2019.
Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomu Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 19.06.2019.
Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 19.06.2019.
Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu Smiltenes novada domes 26.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 10/10
Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm Smiltenes novada domes 31.08.2009. saistošie noteikumi Nr. 6/09
Par nekustamā īpašuma nodokli Smiltenes novada pašvaldībā Smiltenes novada domes 29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 16/12
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 29.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 17/09
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Carnikavas novada domes 20.03.2019. saistošie noteikumi Nr. SN/2019/10
Par Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr.34 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 09.05.2019. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 31.05.2019.
Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu Smiltenes novada domes 29.06.2016. saistošie noteikumi Nr. 10/16
Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 35 "Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)", atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 14.03.2019. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 20.05.2019.
Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2019. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 13.05.2019.
Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā Talsu novada domes 28.03.2019. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 03.05.2019.
Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā Talsu novada domes 28.03.2019. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 03.05.2019.
Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 6/11
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 05.04.2019.
Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 05.04.2019.
Par saistošo noteikumu Nr. 56 "Par detālplānojumu zemesgabalam "Biezāji" Lībagu pagastā, Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 25.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 12.03.2010.
Par detālplānojumu zemesgabalam "Biezāji" Lībagu pag., Talsu novads Talsu novada domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 56/ LV, 20.11.2009.
Par Talsu novada pašvaldības pabalstiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 50/ LV, 20.11.2009.
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Talsu novadā Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 49/ LV, 20.11.2009.
Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada teritorijā Smiltenes novada domes 29.07.2015. saistošie noteikumi Nr. 12/15
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 11/10
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 22.02.2017. saistošie noteikumi Nr. 4/17
Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Jūrmalas pilsētas domes 21.02.2019. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 20.03.2019.
Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā Smiltenes novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 14/10
Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu rotaļu – sporta laukuma teritorijā Smiltenes novada domes 29.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 15/10
Par detālplānojumu zemesgabalam Talsos, Rīgas ielā 8, Rīgas ielā 12 un Rīgas ielā 14 Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 46/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Mežupītes", "Teiči", "Mežgrantiņi", "Silastirnas", Sila Rogas", "Kalnkrastiņi", Meža Noras", "Mežkalni", "Mežstariņi" un "Zvīnas – 2" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 30.09.2009.
Par kārtību Smiltenes pilsētas stadiona teritorijā Smiltenes novada domes 25.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 4/12
Par detālplānojumu (kods 10-1) nekustamajam īpašumam Talsos, Dundagas ielā 21 un Dundagas ielā 19 Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 45/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojumu (kods 03-1) zemesgabalam A. Lerha-Puškaiša ielā 20 un 20A Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 44/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma zemesgabalam Talsos, Gravas 27 grafiskās daļas un teritorijas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 43/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojumu (kods 04-1) zemesgabalam Talsos, Pļavu ielā 14 Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 42/ LV, 30.09.2009.
Par Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 42 atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 31.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 11
Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi Smiltenes novada domes 29.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 9/10
Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 41/ LV, 30.09.2009.
Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 6/10
Par detālplānojumu (kods 11-3) nekustamajam īpašumam Talsos, Strautu ielā 4 Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 40/ LV, 30.09.2009.
Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti Carnikavas novada domes 24.01.2018. saistošie noteikumi Nr. SN/2018/2
Par detālplānojumu zemesgabala Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 32 daļai (kods 13-2) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 30.09.2009.
Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Smiltenes novada domes 29.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 18/17
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās Smiltenes novada domes 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 8/11
Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Smiltenes novada domes 29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 12/12
Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu aizsardzības noteikumi Smiltenes novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 12/10
Par apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību Smiltenes novada domes 25.08.2011. saistošie noteikumi Nr. 9/11
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Smiltenes novada domes 30.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 25/10
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu Valmieras pilsētas domes 27.12.2018. saistošie noteikumi Nr. 317/ LV, 22.02.2019.
Smiltenes novada pašvaldības nolikums Smiltenes novada domes 20.07.2009. saistošie noteikumi Nr. 1/09
Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 14/17
Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 15/17
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 28.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 33/13
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā Smiltenes novada domes 28.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 32/13
Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā Tērvetes novada domes 21.07.2011. saistošie noteikumi Nr. 11
Par detālplānojumu zemesgabalam Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā 6 (kods 09-6) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 38/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojumu zemesgabalam Talsos, Raiņa ielā 12A (kods 09-5) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojumu Talsu pilsētas Dundagas ielā Nr. 13 un 11 (kods 09-4) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 30.09.2009.
Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 35/ LV, 30.09.2009.
Par detālo plānojumu Talsos, K. Mīlenbaha ielā 37 (kods 13-1) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 30.09.2009.
Par Talsu pilsētas Fabrikas ielas 7, Fabrikas ielas 5 un Fabrikas ielas 3 detālo plānojumu (kods 08-2) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 30.09.2009.
Par Talsu pilsētas K. Valdemāra ielas 44, 46, Stacijas ielas 3 un Jaunās ielas 21, 23 detālo plānojumu (kods 09-1) Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Kokaudzētava Mazsili" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Mazsili" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 30/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Brīvkalni" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 29/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ezergali" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Rozītes – 1" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Burtnieki" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Buciņi" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vēdas" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Kursēji" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 30.09.2009.
Par Talsu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 27.12.2018. saistošie noteikumi Nr. 42/ LV, 17.01.2019.
Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 41 "Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7)" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 15.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 14.01.2019.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 42/ LV, 08.01.2019.
Par detālplānojuma zemes vienībai Ģibuļu pagasta "Krūkļi" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma zemes vienībai Ģibuļu pagasta "Mazusmenieki" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma Ģibuļu pagasta nekustamajam īpašumam "Zvaguļi" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma zemes vienībām Ģibuļu pagasta "Teikas" (kadastra Nr. 8854 013 0035), "Baravikas" (kadastra Nr. 8854 013 0104), "Kartupeļi" (kadastra Nr. 8854 013 0084), "Lāčpurni" (kadastra Nr. 8854 013 0036), "Lēpes" (kadastra Nr. 8854 013 0089), "Miedziņi" (kadastra Nr. 8854 013 0034), "Piekūni" (kadastra Nr. 8854 013 0107), "Runcīši" (kadastra Nr. 8854 013 0106), "Stigas" (kadastra Nr. 8854 013 0102), "Zintis" (kadastra Nr. 8854 013 0103), "Zīdastes" (kadastra Nr. 8854 013 0105), "Zuši" (kadastra Nr. 8854 013 0081) grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Kalles" un "Brieži" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Akmenskalni", Laucienes pagastā Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma nekustamam īpašumam Ģibuļu pagasta "Mācību centrs "Mordanga"" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma zemes vienībai Ģibuļu pagasta "Bukrags" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 30.09.2009.
Par Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 22 atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 44
Par detālplānojuma Ģibuļu pagasta nekustamajiem īpašumiem "Spurgas", "Dreijas", "Plikstiņi" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojuma zemes vienībai Ģibuļu pagasta "Jaunbrieži" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 30.09.2009.
Par detālplānojumu zemesgabalam "Kapari", Ģibuļu pag., Talsu nov. Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 29.09.2009.
Par detālplānojuma zemes vienībai Ģibuļu pagasta "Cukuriņi", "Lilijas" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 30.09.2009.
Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi Carnikavas novada domes 19.09.2018. saistošie noteikumi Nr. SN/2018/20
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Talsu novadā Talsu novada domes 16.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 39
Par Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā Talsu novada domes 27.09.2012. saistošie noteikumi Nr. 19
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novadā Talsu novada domes 17.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 31
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Talsu novada domes 29.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 16
Par dažu saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 14.01.2010. saistošie noteikumi Nr. 1
Par Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.170 "Teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 31.10.2018. saistošie noteikumi Nr. 56/ LV, 06.12.2018.
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Smiltenes novada domes 26.09.2018. saistošie noteikumi Nr. 6/18/ LV, 05.12.2018.
Par Talsu novada simboliku Talsu novada domes 11.07.2013. saistošie noteikumi Nr. 23
Par Talsu novada domes 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 13 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 11.10.2018. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 05.11.2018.
Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā Talsu novada domes 13.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 32
Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam Talsu novadā Talsu novada domes 30.08.2018. saistošie noteikumi Nr. 29/ LV, 05.10.2018.
Carnikavas novada pašvaldības nolikums Carnikavas novada domes 25.07.2018. saistošie noteikumi Nr. SN/2018/18
Par Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Jelgavas pilsētas domes 22.05.1997. saistošie noteikumi / LV, 04.06.1997.
Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā Talsu novada domes 15.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 25
Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Talsu novada domes 13.03.2014. saistošie noteikumi Nr. 8
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas Talsu novada domes 30.07.2015. saistošie noteikumi Nr. 16
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Talsu novadā Talsu novada domes 17.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 32
Par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem sociālajos dzīvokļos Talsu novadā Talsu novada domes 30.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 5
Par inženierkomunikāciju aizsardzību Talsu novadā Talsu novada domes 11.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 15
Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā Talsu novada domes 12.07.2018. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 21.08.2018.
Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Talsu novada domes 29.09.2016. saistošie noteikumi Nr. 19
Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai Talsu novada domes 28.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 20.08.2018.
Par Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.20 "Zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atcelšanu Rīgas domes 11.07.2018. saistošie noteikumi Nr. 45/ LV, 16.08.2018.
Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai Talsu novada domes 14.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 16.08.2018.
Par veselības aprūpes pabalstu Talsu novadā Talsu novada domes 14.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 16.08.2018.
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā Carnikavas novada domes 20.06.2018. saistošie noteikumi Nr. SN/2018/16
Par Rīgas domes 2015.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.180 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 11.07.2018. saistošie noteikumi Nr. 44/ LV, 03.08.2018.
Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā Tērvetes novada domes 28.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 01.08.2018.
Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos Tērvetes novada domes 31.05.2018. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 01.08.2018.
Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā Tērvetes novada domes 31.05.2018. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 01.08.2018.
Par Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošo noteikumu Nr.133 "Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 19.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 42/ LV, 27.07.2018.
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 08.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 24.07.2018.
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 12.07.2018. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 19.07.2018.
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē Jūrmalas pilsētas domes 14.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 27.06.2018.
Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Liepājas pilsētas domes 14.06.2018. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 22.06.2018.
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Jūrmalas pilsētas domes 26.04.2018. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 05.06.2018.
Tērvetes pašvaldības nolikums Tērvetes novada domes 17.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 8
Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Tērvetes novada domes 21.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 28
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Tērvetes novada domes 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 32
Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs Valmieras pilsētas domes 25.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 297/ LV, 22.05.2018.
Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Garkalnes novada domes 24.05.2016. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 18.05.2018.
Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi Liepājas pilsētas domes 19.04.2018. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 18.05.2018.
Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā Talsu novada domes 12.04.2018. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 14.05.2018.
Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā Tērvetes novada domes 06.04.2018. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 03.05.2018.
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu Valmieras pilsētas domes 25.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 296/ LV, 03.05.2018.
Saistošie noteikumi par pašvaldības galvojuma sniegšanu studējošajiem Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 24.04.2018.
Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā Tērvetes novada domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 4
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā Tērvetes novada domes 21.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 29
Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi Tērvetes novada domes 15.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 14
Par Tērvetes novada simboliku Tērvetes novada domes 28.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 3
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā Tērvetes novada domes 30.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 16
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā Tērvetes novada domes 29.06.2017. saistošie noteikumi Nr. 11
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā Tērvetes novada domes 30.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 15
Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 26.03.2018.
Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā Liepājas pilsētas domes 15.02.2018. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 16.03.2018.
Par Ventspils pilsētas simboliku Ventspils pilsētas domes 16.02.2018. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 15.03.2018.
Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Lubānas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 02.03.2018.
Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Vārkavas novada domes 26.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 110/ LV, 22.02.2018.
Par Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Cesvaines novada domes 16.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 16.02.2018.
Par Kārsavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Kārsavas novada domes 08.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 16.02.2018.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā Jūrmalas pilsētas domes 18.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 01.02.2018.
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 12.01.2018.
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Carnikavas novada domes 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. SN/2017/15
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 20.09.2017. saistošie noteikumi Nr. SN/2017/13
Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi Rīgas domes 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 28.12.2017.
Par Liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 30/ LV, 22.12.2017.
Saistošie noteikumi par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Jēkabpils pilsētas domes 30.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 22.12.2017.
Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei Liepājas pilsētas domes 09.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 18.12.2017.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 288/ LV, 15.12.2017.
Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 16.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 30.11.2017.
Par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 12.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 09.11.2017.
Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums Jelgavas pilsētas domes 26.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 17-21/ LV, 30.10.2017.
Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā Talsu novada domes 31.08.2017. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 20.10.2017.
Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 02.10.2017.
Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas Ventspils pilsētas domes 18.08.2017. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 11.09.2017.
Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā Talsu novada domes 25.07.2013. saistošie noteikumi Nr. 24
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums Liepājas pilsētas domes 17.08.2017. saistošie noteikumi Nr. 14
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā Rēzeknes pilsētas domes 27.07.2017. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 09.08.2017.
Par pašvaldības nodevām par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā Talsu novada domes 11.08.2016. saistošie noteikumi Nr. 17
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā Talsu novada domes 11.08.2016. saistošie noteikumi Nr. 16
Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Talsu novadā Talsu novada domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 57
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi Talsu novada domes 25.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 13
Par Talsu novada pašvaldības nodevām Talsu novada domes 13.01.2011. saistošie noteikumi Nr. 2
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 20.06.2017.
Talsu novada noteikumi Talsu novada domes 13.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 24
Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā Talsu novada domes 17.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 59
Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā Talsu novada domes 14.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 12
Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem Talsu novada domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 23
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas Talsu novada domes 28.07.2016. saistošie noteikumi Nr. 15
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā Talsu novada domes 16.05.2017. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 25.05.2017.
Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu Jelgavas pilsētas domes 27.04.2017. saistošie noteikumi Nr. 17-13/ LV, 18.05.2017.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošie noteikumi Nr. SN/2017/6
Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu Talsu novada domes 29.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 4
Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 20.04.2017. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 26.04.2017.
Jelgavas pilsētas simbolika Jelgavas pilsētas domes 23.03.2017. saistošie noteikumi Nr. 17-8/ LV, 13.04.2017.
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 17.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 2008/18
Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.08-19 "Teritorijas Miezītes ceļā 49, Jelgavā detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 23.03.2017. saistošie noteikumi Nr. 17-11/ LV, 30.03.2017.
Jelgavas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.08-22 "Teritorijas Zīles ceļā 4, Jelgavā detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 23.03.2017. saistošie noteikumi Nr. 17-10/ LV, 30.03.2017.
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā Talsu novada domes 29.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 23
Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Jēkabpils pilsētas domes 09.03.2017. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 16.03.2017.
Par sociālo palīdzību Talsu novadā Talsu novada domes 10.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 48
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā Rēzeknes pilsētas domes 06.03.2017. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 07.03.2017.
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām Jūrmalas pilsētas domes 12.01.2017. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 28.02.2017.
Talsu novada pašvaldības nolikums Talsu novada domes 09.07.2009. saistošie noteikumi Nr. 2
Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Talsu novada domes 26.01.2017. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 10.02.2017.
Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Jūrmalas pilsētas domes 12.01.2017. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 07.02.2017.
Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Jūrmalas pilsētas domes 12.01.2017. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 02.02.2017.
Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 49/ LV, 12.01.2017.
Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai Liepājas pilsētas domes 08.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 04.01.2017.
Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem Liepājas pilsētas domes 08.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 04.01.2017.
Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 235/ LV, 04.01.2017.
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 46/ LV, 29.12.2016.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā Stopiņu novada domes 14.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 17/16/ LV, 29.12.2016.
Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 15.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 21.12.2016.
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 19.12.2016.
Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā Rīgas domes 18.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 225/ LV, 28.11.2016.
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas Jūrmalas pilsētas domes 20.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 38/ LV, 21.11.2016.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.11-25 "Detālplānojuma zemesgabalam 3.līnijā 2a, Jelgavā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 27.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 16-25/ LV, 09.11.2016.
Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs Liepājas pilsētas domes 13.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 04.11.2016.
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums Liepājas pilsētas domes 14.07.2016. saistošie noteikumi Nr. 15
Par valsts nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 5A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 19.10.2016. rīkojums Nr. 605/ LV, 20.10.2016.
Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 19.10.2016. rīkojums Nr. 600/ LV, 20.10.2016.
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 27.09.2016. rīkojums Nr. 565/ LV, 30.09.2016.
Par valsts nekustamā īpašuma Imperatora ielā 8, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 27.09.2016. rīkojums Nr. 549/ LV, 29.09.2016.
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 27.09.2016. rīkojums Nr. 548/ LV, 29.09.2016.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 18.08.2016. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 23.09.2016.
Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 08.09.2016. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 21.09.2016.
Saistošie noteikumi par peldbaseina pakalpojumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Jēkabpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 12.09.2016.
Par Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ilūkstes novada domes 25.08.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/2016/ LV, 05.09.2016.
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 28.07.2016. saistošie noteikumi Nr. 261/ LV, 31.08.2016.
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Smiltenes novada domes 24.02.2016. saistošie noteikumi Nr. 7/16/ LV, 09.08.2016.
Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 23.03.2016. saistošie noteikumi Nr. SN/2016/7
Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.196 "Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 26.05.2016. saistošie noteikumi Nr. 256/ LV, 11.07.2016.
Par Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Salas novada domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 06.06.2016.
Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Preiļu novada domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 2016/7/ LV, 01.06.2016.
Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam Liepājas pilsētas domes 19.05.2016. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 31.05.2016.
Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam Rīgas domes 17.05.2016. saistošie noteikumi Nr. 204/ LV, 27.05.2016.
Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ērgļu novada domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 24.05.2016.
Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 16-12/ LV, 20.05.2016.
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Carnikavas novada domes 20.04.2016. saistošie noteikumi Nr. SN/2016/9
Par Aknīstes novada domes saistošo noteikumu publicēšanu Aknīstes novada domes 27.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 13/2016/ LV, 12.05.2016.
Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai Liepājas pilsētas domes 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 02.05.2016.
Par Salaspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Salaspils novada domes 13.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 11/2016/ LV, 02.05.2016.
Par Rīgas domes 2015.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.162 "Grozījums Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.219 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi""" atcelšanu Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 199/ LV, 25.04.2016.
Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ozolnieku novada domes 12.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 9/2016/ LV, 22.04.2016.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 10.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 22.04.2016.
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 198/ LV, 22.04.2016.
Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 21.04.2016.
Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 21.04.2016.
Par Mazsalacas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanu Mazsalacas novada domes 16.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 12.04.2016.
Par Viļakas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Viļakas novada domes 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/2016/ LV, 08.04.2016.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Jēkabpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 08.04.2016.
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Siguldas novada domes 16.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 07.04.2016.
Par Aizkraukles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Aizkraukles novada domes 24.02.2016. saistošie noteikumi Nr. 2016/3/ LV, 16.03.2016.
Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Jelgavas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 10.03.2016.
Par apbedīšanas pabalstu Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 10.03.2016.
Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ķekavas novada domes 14.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/2016/ LV, 09.03.2016.
Par Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Raunas novada domes 24.02.2016. saistošie noteikumi Nr. 56/ LV, 09.03.2016.
Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Dagdas novada domes 25.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 03.03.2016.
Par Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Krustpils novada domes 18.02.2016. saistošie noteikumi Nr. 2016/3/ LV, 02.03.2016.
Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Jaunpils novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 3/2016/ LV, 24.02.2016.
Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ogres novada domes 18.02.2016. saistošie noteikumi Nr. 3/2016/ LV, 23.02.2016.
Par Engures novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Engures novada domes 26.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 23.02.2016.
Par Skrīveru novada domes saistošo noteikumu publicēšanu Skrīveru novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 19.02.2016.
Par Kokneses novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Kokneses novada domes 27.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 4/2016/ LV, 19.02.2016.
Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Lielvārdes novada domes 27.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 18.02.2016.
Par Baldones novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Baldones novada domes 26.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 18.02.2016.
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ludzas novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 16.02.2016.
Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ropažu novada domes 17.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 12.02.2016.
Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu Jēkabpils novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/2016/ LV, 11.02.2016.
Par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Salacgrīvas novada domes 27.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 11.02.2016.
Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu Kuldīgas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 2015/22/ LV, 11.02.2016.
Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Mārupes novada domes 22.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 24/2015/ LV, 10.02.2016.
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Cēsu novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 09.02.2016.
Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Alūksnes novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 2/2016/ LV, 09.02.2016.
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Viļānu novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 81/ LV, 08.02.2016.
Par Tukuma novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Tukuma novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 08.02.2016.
Par Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ķeguma novada domes 25.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 20/2015/ LV, 08.02.2016.
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Saulkrastu novada domes 30.12.2015. saistošie noteikumi Nr. SN29/2015/ LV, 04.02.2016.
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Carnikavas novada domes 20.01.2016. saistošie noteikumi Nr. SN/2016/1/ LV, 04.02.2016.
Par Limbažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Limbažu novada domes 22.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 03.02.2016.
Par Rūjienas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Rūjienas novada domes 17.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 13/2015/ LV, 02.02.2016.
Par Riebiņu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Riebiņu novada domes 19.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 1/2016/ LV, 01.02.2016.
Par Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Rēzeknes novada domes 21.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 63/ LV, 28.01.2016.
Par Rundāles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Rundāles novada domes 30.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 27.01.2016.
Par Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Priekuļu novada domes 28.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 16/2015/ LV, 27.01.2016.
Par Auces novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Auces novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 27.01.2016.
Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Liepājas pilsētas domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 27.01.2016.
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Neretas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 11/2015/ LV, 26.01.2016.
Par Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Sējas novada domes 22.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 7/2015/ LV, 22.01.2016.
Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas kārtību Krimuldas novada domes 27.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 22.01.2016.
Par Vecumnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Vecumnieku novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 21.01.2016.
Par Rucavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Rucavas novada domes 28.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 21.01.2016.
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Daugavpils pilsētas domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 48/ LV, 20.01.2016.
Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Varakļānu novada domes 30.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 18.01.2016.
Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Gulbenes novada domes 23.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 18.01.2016.
Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Madonas novada domes 22.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 15.01.2016.
Par Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Beverīnas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 10/2015/ LV, 15.01.2016.
Par Aglonas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Aglonas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 15.01.2016.
Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Dobeles novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 14.01.2016.
Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Līvānu novada domes 30.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 13.01.2016.
Par Rīgas domes 2009.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.160 "Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 15.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 182/ LV, 12.01.2016.
Par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu Balvu novada domes 17.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 17/2015/ LV, 12.01.2016.
Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu Babītes novada domes 16.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 12.01.2016.
Par Kandavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Kandavas novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 12.01.2016.
Par Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Daugavpils novada domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 11.01.2016.
Par Strenču novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Strenču novada domes 16.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 14/2015/ LV, 11.01.2016.
Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Līgatnes novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 15/25/ LV, 08.01.2016.
Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ventspils novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 08.01.2016.
Par Pļaviņu novada saistošo noteikumu publicēšanas vietu Pļaviņu novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 08.01.2016.
Par Olaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Olaines novada domes 22.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 08.01.2016.
Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Krāslavas novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 2015/15/ LV, 08.01.2016.
Par Grobiņas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Grobiņas novada domes 29.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 08.01.2016.
Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 35/ LV, 08.01.2016.
Par Naukšēnu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Naukšēnu novada domes 16.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 15/2015/ LV, 07.01.2016.
Par Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu Stopiņu novada domes 16.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 27/15/ LV, 07.01.2016.
Par Nīcas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu Nīcas novada domes 14.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 06.01.2016.
Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ādažu novada domes 22.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 43/2015/ LV, 06.01.2016.
Par Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanu Ikšķiles novada domes 25.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 22/2015/ LV, 05.01.2016.
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti Daugavpils pilsētas domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 46/ LV, 30.12.2015.
Par pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 29.12.2015.
Par Viesītes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Viesītes novada domes 16.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 12/2015/ LV, 28.12.2015.
Par Mērsraga novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Mērsraga novada domes 15.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 14/2015/ LV, 23.12.2015.
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām Daugavpils pilsētas domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 22.12.2015.
Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Talsu novada domes 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 21.12.2015.
Par Iecavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu Iecavas novada domes 08.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 17/2015/ LV, 17.12.2015.
Par Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Saldus novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 35/ LV, 17.12.2015.
Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Durbes novada domes 09.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 9/2015/ LV, 14.12.2015.
Par Amatas novada pašvaldības 2008.gada 23.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 atcelšanu daļā Amatas novada domes 19.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 14.12.2015.
Par Apes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Apes novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 24/2015/ LV, 14.12.2015.
Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi Rīgas domes 13.10.2015. saistošie noteikumi Nr. 171/ LV, 14.12.2015.
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu Bauskas novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 11.12.2015.
Par saistošo noteikumu publicēšanu Pāvilostas novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 11.12.2015.
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Valkas novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 10.12.2015.
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu Skrundas novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 9/2015/ LV, 10.12.2015.
Par Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Ciblas novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 09.12.2015.
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Mālpils novada domes 25.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 09.12.2015.
Par ielām (ielu posmiem), kurās nedrīkst uzņemt un izlaist iekšzemes neregulāro pārvadājumu pasažieru grupas Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 175/ LV, 07.12.2015.
Par Rugāju novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Rugāju novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 4/2015/ LV, 07.12.2015.
Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm Jelgavas pilsētas domes 12.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 15-22/ LV, 30.11.2015.
Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 12.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 15-20/ LV, 30.11.2015.
Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 12.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 15-19/ LV, 30.11.2015.
Par valsts nekustamā īpašuma Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 24.11.2015. rīkojums Nr. 736/ LV, 26.11.2015.
Par Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu Rojas novada domes 17.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 15/2015/ LV, 26.11.2015.
Par dažu saistošo noteikumu par maksas pakalpojumiem atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 12.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 20.11.2015.
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs Ventspils pilsētas domes 09.10.2015. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 30.10.2015.
Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgas domes 25.08.2015. saistošie noteikumi Nr. 165/ LV, 05.10.2015.
Par ierobežojumiem attiecībā uz zemesgabalu, kurus bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki ir tiesīgi izvēlēties un saņemt īpašumā no Rīgas pilsētas pašvaldības līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda, skaitu Rīgas domes 25.08.2015. saistošie noteikumi Nr. 164/ LV, 24.09.2015.
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums Daugavpils pilsētas domes 27.08.2015. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 15.09.2015.
Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi Rīgas domes 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr. 154/ LV, 01.09.2015.
Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs Daugavpils pilsētas domes 13.08.2015. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 31.08.2015.
Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 10.07.2015.
Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 07.07.2015. rīkojums Nr. 363/ LV, 09.07.2015.
Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 07.07.2015.
Par neatliekamās palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rīgas domes 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr. 152/ LV, 30.06.2015.
Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem Daugavpils pilsētas domes 11.06.2015. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 25.06.2015.
Par Jūrmalas pilsētas simboliku Jūrmalas pilsētas domes 07.05.2015. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 17.06.2015.
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā Rīgas domes 12.05.2015. saistošie noteikumi Nr. 147/ LV, 12.06.2015.
Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 12.06.2015.
Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai Daugavpils pilsētas domes 30.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 27.05.2015.
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 16.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 05.05.2015.
Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 146/ LV, 30.04.2015.
Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 145/ LV, 30.04.2015.
Jelgavas domes 2008.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.08-15 "Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana Jelgavas pilsētas domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr. 15-10/ LV, 13.04.2015.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 19.02.2015. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 31.03.2015.
Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 18.02.2015. saistošie noteikumi Nr. SN/2015/1
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību Jūrmalas pilsētas domes 19.02.2015. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 20.03.2015.
Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā Rēzeknes pilsētas domes 13.03.2015. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 18.03.2015.
Par Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.23 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 17.03.2015.
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums Liepājas pilsētas domes 05.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 27
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 135/ LV, 20.02.2015.
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 20.02.2015.
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 15-2/ LV, 20.02.2015.
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 19.02.2015.
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 137/ LV, 17.02.2015.
Par valsts nekustamā īpašuma "Vīķi" Staiceles pagastā, Alojas novadā, nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā Ministru kabineta 11.02.2015. rīkojums Nr. 72/ LV, 12.02.2015.
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 21.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 09.02.2015.
Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 05.02.2015.
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā Liepājas pilsētas domes 22.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 05.02.2015.
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā Jūrmalas pilsētas domes 18.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 38/ LV, 04.02.2015.
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai Carnikavas novada domes 17.12.2014. saistošie noteikumi Nr. SN/2014/23
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā Jelgavas pilsētas domes 18.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-25/ LV, 20.01.2015.
Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.08-20 "Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana Jelgavas pilsētas domes 18.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-26/ LV, 29.12.2014.
Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 58/ LV, 23.12.2014.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2015.gadā Jēkabpils pilsētas domes 11.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 22.12.2014.
Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 13.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 22.12.2014.
Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošie noteikumi Nr. 54/ LV, 19.12.2014.
Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma Valmieras pilsētas domes 27.11.2014. saistošie noteikumi Nr. 221/ LV, 17.12.2014.
Par palīdzību pārtikas iegādei Rīgas domes 04.11.2014. saistošie noteikumi Nr. 122/ LV, 22.11.2014.
Par Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 "Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rēzeknes pilsētas domes 07.11.2014. saistošie noteikumi Nr. 51/ LV, 13.11.2014.
Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.171 "Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana Jelgavas pilsētas domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-18/ LV, 31.10.2014.
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2014. saistošie noteikumi Nr. 30/ LV, 30.10.2014.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētas domes 04.09.2014. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 27.10.2014.
Par kārtību, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgā Rīgas domes 07.10.2014. saistošie noteikumi Nr. 119/ LV, 10.10.2014.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā Valmieras pilsētas domes 25.09.2014. saistošie noteikumi Nr. 218/ LV, 07.10.2014.
Par Valmieras pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošo noteikumu Nr.2 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukuma teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr. 215/ LV, 07.10.2014.
Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 31.07.2014. saistošie noteikumi Nr. 210/ LV, 07.10.2014.
Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu Liepājas pilsētas domes 21.08.2014. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 05.09.2014.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 02.09.2014.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2001.gadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 02.09.2014.
Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 02.09.2014.
Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000.gadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 02.09.2014.
Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 02.09.2014.
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas domes 10.07.2014. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 28.08.2014.
Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 20.06.2014. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 14.08.2014.
Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošo noteikumu Nr.21 "Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 12.06.2014. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 17.07.2014.
Par Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.168 "Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 08.07.2014. saistošie noteikumi Nr. 114/ LV, 17.07.2014.
Par sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem deleģēšanu projekta "Rīgas ģimeņu atbalsta programma" ietvaros Rīgas domes 27.05.2014. saistošie noteikumi Nr. 110/ LV, 15.07.2014.
Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 11.07.2014.
Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 21.05.2014. saistošie noteikumi Nr. SN/2014/10
Par Liepājas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 22.05.2014. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 30.06.2014.
Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums Jelgavas pilsētas domes 25.07.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-13
Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 43
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošie noteikumi Nr. 13
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 16.04.2014. saistošie noteikumi Nr. SN/2014/8
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums Jūrmalas pilsētas domes 04.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 6
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 23.05.2014. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 29.05.2014.
Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Liepājā Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 27.05.2014.
Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 203/ LV, 09.05.2014.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošie noteikumi Nr. SN/2014/6
Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Carnikavas novada pašvaldībā Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošie noteikumi Nr. SN/2014/5
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-4/ LV, 06.05.2014.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-6/ LV, 11.04.2014.
Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs Valmieras pilsētas domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 204/ LV, 07.04.2014.
Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 196/ LV, 07.04.2014.
Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 195/ LV, 07.04.2014.
Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 194/ LV, 07.04.2014.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 187/ LV, 07.04.2014.
Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums Daugavpils pilsētas domes 11.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 02.11.2005.
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2014.gadā Jelgavas pilsētas domes 23.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-2/ LV, 24.02.2014.
Par Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.34 "Pabalsts 2010.gada 8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 09.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 18.02.2014.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2014.gadā Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 13.02.2014.
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Carnikavas novada domes 31.01.2014. saistošie noteikumi Nr. SN/2013/51
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 09.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 06.02.2014.
Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-57/ LV, 24.01.2014.
Par Valmieras pilsētas domes 1995.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu "Par darbu veikšanas atļauju izsniegšanu un nodevu ievākšanas kārtību Valmieras pilsētas ielās" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 192/ LV, 20.01.2014.
Par Valmieras pilsētas domes 1995.gada 23.marta saistošo noteikumu "Ielu seguma un pazemes komunikāciju celtniecības, remonta un citu darbu veikšanas kārtība Valmieras pilsētas ielās" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 191/ LV, 20.01.2014.
Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.7 "Celtniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 12.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 59/ LV, 17.01.2014.
Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām Carnikavas novada domes 20.11.2013. saistošie noteikumi Nr. SN/2013/45
Par Liepājas pilsētas domes 2011.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 "Saistošie noteikumi par Liepājas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 12.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 53/ LV, 13.01.2014.
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā Rīgas domes 26.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 77/ LV, 06.01.2014.
Par Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.48 "Īslaicīgas lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 26.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 78/ LV, 06.01.2014.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-53/ LV, 28.12.2013.
Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 68/ LV, 28.12.2013.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 67/ LV, 28.12.2013.
Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā Rīgas domes 22.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 62/ LV, 27.12.2013.
Par nodevām par Liepājas pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to atvasinājumiem Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 27.12.2013.
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 42/ LV, 27.12.2013.
Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 56/ LV, 19.12.2013.
Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.10 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 12.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 61/ LV, 19.12.2013.
Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 51/ LV, 18.12.2013.
Par veselības aprūpes pabalstu Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 45/ LV, 18.12.2013.
Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 18.12.2013.
Par Ventspils pilsētas domes 2000.gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 "Par kārtību skeitparka teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 06.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 16.12.2013.
Par Ventspils pilsētas domes 2005.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.4 "Būšnieku ezera un tā piekrastes kārtības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 06.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 40/ LV, 16.12.2013.
Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.3 "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 31.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 185/ LV, 16.12.2013.
Par Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.3 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 31.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 181/ LV, 16.12.2013.
Par Valmieras pilsētas domes 1998.gada 23.aprīļa saistošo noteikumu "Valmieras pilsētas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 31.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 175/ LV, 14.12.2013.
Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.32 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi"" atcelšanu Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 49/ LV, 14.12.2013.
Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs"" atcelšanu Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 14.12.2013.
Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 "Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola""" atcelšanu Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 45/ LV, 14.12.2013.
Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"" atcelšanu Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 43/ LV, 14.12.2013.
Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 31.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 176/ LV, 09.12.2013.
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 66/ LV, 05.12.2013.
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 73/ LV, 05.12.2013.
Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 70/ LV, 05.12.2013.
Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 67/ LV, 05.12.2013.
Par Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.97 "Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 22.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 61/ LV, 03.12.2013.
Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomu Rēzeknes pilsētas domes 25.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 59/ LV, 03.12.2013.
Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošie noteikumi Nr. SN/2013/38
Par kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošie noteikumi Nr. SN/2013/37
Par vienreizējiem pabalstiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 28.11.2013.
Par Liepājas pilsētas simboliku Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 28.11.2013.
Par palīdzību pārtikas iegādei Rīgas domes 12.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 70/ LV, 27.11.2013.
Par Valmieras pilsētas simboliku Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 171/ LV, 25.11.2013.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34 "Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 69/ LV, 22.11.2013.
Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 19.11.2013.
Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 10.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 15.11.2013.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 163/ LV, 13.11.2013.
Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 31.10.2013.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā Daugavpils pilsētas domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 31.10.2013.
Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 22.10.2013.
Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.174 "Teritorijas Pambakaru ceļā 3 detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-17/ LV, 14.10.2013.
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 29.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 161/ LV, 11.10.2013.
Par Valmieras pilsētas domes 1998.gada 28.oktobra saistošo noteikumu "Pašvaldības nodevas par Valmieras pilsētas domes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 29.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 160/ LV, 08.10.2013.
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 29.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 162/ LV, 08.10.2013.
Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Jūrmalas pilsētas domes 22.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 04.10.2013.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.12 "Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus" atcelšanu Jūrmalas pilsētas domes 22.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 04.10.2013.
Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 18.07.2013. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 30.09.2013.
Carnikavas novada pašvaldības nolikums Carnikavas novada domes 03.07.2013. saistošie noteikumi Nr. SN/2013/11
Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošie noteikumi Nr. SN/2013/8
Saistošie noteikumi par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2013. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 12.08.2013.
Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums Valmieras pilsētas domes 27.06.2013. saistošie noteikumi Nr. 159/ LV, 12.07.2013.
Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 08.07.2013.
Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā Jelgavas pilsētas domes 23.05.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-12/ LV, 04.07.2013.
Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Jūrmalas pilsētas domes 18.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 04.07.2013.
Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.7 "Par sabiedriskas nozīmes darbības, visa veida komercdarbības un ražošanas uzsākšanas un šo darbību veikšanai nepieciešamo telpu un objektu sakārtošanas kārtību Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 152/ LV, 12.06.2013.
Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 156/ LV, 11.06.2013.
Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 3.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 "Par alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecību Valmieras pilsētas teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 154/ LV, 11.06.2013.
Par Valmieras pilsētas domes 2003.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.4 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukumā Vecpuišu parka, L.Paegles ielā 10 teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 151/ LV, 11.06.2013.
Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2004.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.8 "Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) apdzīvojamās platības izīrēšanai Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 150/ LV, 11.06.2013.
Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Ventspils pilsētas domes 26.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 07.06.2013.
Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību Jēkabpils pilsētas domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 07.06.2013.
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikums Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 21.05.2013.
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2013. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 17.05.2013.
Par Liepājas pilsētas domes 2002.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.8 "Par priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu rīkošanas un aģitācijas materiālu izvietošanas ierobežojumiem Liepājas pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 21.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 07.05.2013.
Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai Daugavpils pilsētas domes 02.05.2013. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 03.05.2013.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā Rēzeknes pilsētas domes 22.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 30.04.2013.
Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 14.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 25.04.2013.
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 14.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 25.04.2013.
Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/25
Par Rīgas domes 2005.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.18 "Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 19.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 209/ LV, 03.04.2013.
Jelgavas domes 2007.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.150 "Teritoriju Kalnciema ceļā 124, 126, 126A, 128, 128A detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 28.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-7/ LV, 13.03.2013.
Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā Rīgas domes 19.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 211/ LV, 13.03.2013.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 13.03.2013.
Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 204/ LV, 08.03.2013.
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 19.10.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/23
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/23
Par svētku pabalstiem Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 18.02.2013.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 15.02.2013.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 14.02.2013.
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2013.gadā Jelgavas pilsētas domes 31.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-2/ LV, 14.02.2013.
Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 13.02.2013.
Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 13.02.2013.
Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 29/ LV, 13.02.2013.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.gadā Daugavpils pilsētas domes 24.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 12.02.2013.
Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 54/ LV, 11.02.2013.
Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi Rīgas domes 05.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 206/ LV, 07.02.2013.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Liepājas pilsētā 2013.gadā Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 31.01.2013.
Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pamatizglītības ieguvei privātās vispārējās izglītības iestādēs Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 31.01.2013.
Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 31.01.2013.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2013.gadā Jēkabpils pilsētas domes 17.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 30.01.2013.
Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Jelgavas pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-32/ LV, 25.01.2013.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā Rīgas domes 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 198/ LV, 23.01.2013.
Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 46/ LV, 22.01.2013.
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 202/ LV, 21.01.2013.
Saistošie noteikumi par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 14.01.2013.
Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-26/ LV, 08.01.2013.
Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam Liepājas pilsētas domes 22.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 02.01.2013.
Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Profesionālās izglītības kompetences centrā "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" Daugavpils pilsētas domes 22.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 12.12.2012.
Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 11.12.2012.
Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 11.12.2012.
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 11.12.2012.
Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 25.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 07.12.2012.
Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 25.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 07.12.2012.
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 25.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 07.12.2012.
Par palīdzību pārtikas iegādei Rīgas domes 23.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 189/ LV, 04.12.2012.
Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 29.11.2012.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas domes 11.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 13.11.2012.
Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2012. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 30.10.2012.
Saistošie noteikumi par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2012. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 30.10.2012.
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas domes 30.08.2012. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 26.10.2012.
Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domes 17.09.2012. saistošie noteikumi Nr. 35/ LV, 16.10.2012.
Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs Liepājas pilsētas domes 30.08.2012. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 12.10.2012.
Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Carnikavas novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs Carnikavas novada domes 20.06.2012. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/12
Par atbalstu sakarā ar bērna piedzimšanu Carnikavas novada domes 20.06.2012. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/11
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Daugavpils pilsētas domes 27.09.2012. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 02.10.2012.
Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu Jūrmalas pilsētas domes 19.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 19.09.2012.
Par atbalstu politiski represētajām personām Carnikavas novada domes 22.06.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/16
Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nolikumu Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/14
Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā Rīgas domes 14.08.2012. saistošie noteikumi Nr. 183/ LV, 11.09.2012.
Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas pašvaldības aktīvās atpūtas objektos Valmieras pilsētas domes 19.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 129/ LV, 11.09.2012.
Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/11
Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi Carnikavas novada domes 23.03.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/10
Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi Carnikavas novada domes 20.04.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/8
Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/6
Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 26.01.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/4
Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām Carnikavas novada domes 26.01.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/3
Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus Jēkabpils pilsētas domes 19.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 06.09.2012.
Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 20.10.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/32
Saistošie noteikumi par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām Carnikavas novada domes 22.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/30
Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve" Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 22.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/28
Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/19
Saistošie noteikumi par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas kārtību Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/18
Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 02.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/11
Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Carnikavas novada domes 19.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/10
Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" Carnikavas novada domes 19.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/9
Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi Carnikavas novada domes 21.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/5
Saistošie noteikumi par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu Carnikavas novada domes 21.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/4
Saistošie noteikumi par specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas un reģistrācijas nosacījumiem Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 21.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/2
Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm Ventspils pilsētas domes 29.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 22.08.2012.
Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi Jelgavas pilsētas domes 28.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-19/ LV, 17.08.2012.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos Ventspils pilsētas domes 22.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 10.11.2009.
Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem Daugavpils pilsētas domes 12.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 14.08.2012.
Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā Ventspils pilsētas domes 29.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 10.08.2012.
Ventspils pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Ventspils pilsētas domes 03.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 08.08.2012.
Par Rīgas pilsētas simboliku Rīgas domes 03.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 181/ LV, 24.07.2012.
Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Ventspils pilsētas domes 08.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 19.07.2012.
Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-15/ LV, 12.07.2012.
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākuma rīkošanai Rēzeknes pilsētas domes 22.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 28.06.2012.
Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās Rēzeknes pilsētas domes 25.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 28.06.2012.
Par Rīgas domes 2002.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.23 "Rīgas pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 15.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 174/ LV, 22.06.2012.
Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 15.06.2012.
Carnikavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi Carnikavas novada domes 18.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 2009/2
Kārtība, kādā Carnikavas novada dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē Carnikavas novada domes 19.11.2008. saistošie noteikumi Nr. 2008/23
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 25.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 2009/22
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 25.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 2009/21
Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Carnikavas novada domes 20.05.2009. saistošie noteikumi Nr. 2009/6
Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā Carnikavas novada domes 07.02.2008. saistošie noteikumi Nr. 2008/3/ LV, 16.09.2008.
Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 16.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 2008/1/ LV, 11.03.2008.
Par suņu un kaķu turēšanu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 22.08.2007. saistošie noteikumi Nr. 2007/12/ LV, 09.10.2007.
Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā Jūrmalas pilsētas domes 03.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 31.05.2012.
Jelgavas pilsētas simbolika Jelgavas pilsētas domes 26.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-12/ LV, 31.05.2012.
Jelgavas domes 2007.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.153 "Teritorijas Dobeles šosejā 92 detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-16/ LV, 30.05.2012.
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Jūrmalas pilsētas domes 05.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 29.05.2012.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2012. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 16.05.2012.
Ventspils pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Ventspils pilsētas domes 03.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 09.05.2012.
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Liepājas pilsētas domes 12.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 09.05.2012.
Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 27.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 08.05.2012.
Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 20.04.2012.
Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu Rēzeknes pilsētas domes 13.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 19.04.2012.
Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 22.03.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-10/ LV, 17.04.2012.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35, un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 05.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 13.04.2012.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 16.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 125/ LV, 03.04.2012.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 03.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 28.03.2012.
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 166/ LV, 28.03.2012.
Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 "Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 23.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 28.03.2012.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums Ventspils pilsētas domes 23.04.2007. saistošie noteikumi Nr. 3
Par kārtību, kādā saņemams Liepājas pilsētas pašvaldības saskaņojums ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 16.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 20.03.2012.
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 16.03.2012.
Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma Valmieras pilsētas domes 16.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 123/ LV, 15.03.2012.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2012.gadā Jēkabpils pilsētas domes 02.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 14.03.2012.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012.gadā Jūrmalas pilsētas domes 26.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 13.03.2012.
Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 165/ LV, 06.03.2012.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām 2012.gadā Liepājas pilsētas domes 20.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 24.02.2012.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 27.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 23.02.2012.
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2012.gadā Jelgavas pilsētas domes 26.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-2/ LV, 23.02.2012.
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Jūrmalas pilsētas domes 29.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 21.02.2012.
Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās Jelgavas pilsētas domes 26.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 12-4/ LV, 15.02.2012.
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mākslas vidusskolā Valmieras pilsētas domes 18.08.2011. saistošie noteikumi Nr. 113/ LV, 14.02.2012.
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mūzikas skolā Valmieras pilsētas domes 18.08.2011. saistošie noteikumi Nr. 112/ LV, 14.02.2012.
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta skolā Valmieras pilsētas domes 18.08.2011. saistošie noteikumi Nr. 111/ LV, 14.02.2012.
Par kārtību, kādā izglītojamos uzņem un atskaita no Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klasēm, kurās īsteno sociālās korekcijas programmu Rīgas domes 31.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 162/ LV, 14.02.2012.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā Daugavpils pilsētas domes 26.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 07.02.2012.
Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā Jūrmalas pilsētas domes 26.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 07.02.2012.
Par maksu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgā Rīgas domes 13.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 155/ LV, 31.01.2012.
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu 2012.gadā Liepājas pilsētas domes 20.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 31.01.2012.
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Jelgavas pilsētas domes 22.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 11-27/ LV, 24.01.2012.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā Rēzeknes pilsētas domes 03.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 05.01.2012.
Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 04.01.2012.
Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi Rīgas domes 15.11.2011. saistošie noteikumi Nr. 147/ LV, 28.12.2011.
Par Madonas pilsētas domes lēmuma nr.2 "Par tirdzniecības nodevām" apturēšanu Valsts reformu ministrijas 20.12.1994. rīkojums Nr. 3/ LV, 22.12.1994.
Par palīdzību pārtikas iegādei Rīgas domes 13.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 152/ LV, 16.12.2011.
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 15.12.2011.
Koku ciršanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 25.11.2011. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 06.12.2011.
Suņu un kaķu uzturēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 12.10.1994. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 15.11.1994.
Par pagaidu tirdzniecības noteikumiem Rēzeknes pilsētas tirgos un tirdzniecībai pielāgotos laukumos Rēzeknes pilsētas domes 10.08.1994. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 27.08.1994.
Pagaidu tirdzniecības noteikumi Rēzeknes pilsētas tirgos un tirdzniecībai pielāgotos laukumos Rēzeknes pilsētas domes 10.08.1994. noteikumi Nr. 2/ LV, 27.08.1994.
Sabiedriskās kārtības pārkāpumu uzskaitījums, par kuriem tiek paredzēta administratīvā atbildība Rēzeknes pilsētas domes 14.09.1994. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 24.09.1994.
Rēzeknes pilsētas labiekārtošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 13.07.1994. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 23.07.1994.
Par Valmieras pilsētas domes sēdes protokola izraksta nr.10 "Par noteikumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Valmieras pilsētā" apturēšanu Valsts reformu ministrijas 13.10.1994. rīkojums Nr. 2/ LV, 15.10.1994.
Par Rīgas Domes noteikumu nr.3 "Par atsevišķu ārvalstu masu informācijas līdzekļu izplatīšanas ierobežojumu Rīgā" apturēšanu Valsts reformu ministrijas 30.09.1994. rīkojums Nr. 1/ LV, 01.10.1994.
Jēkabpils sabiedriskā transporta (autobuss) lietošanas noteikumi Jēkabpils pilsētas domes 18.08.2011. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 26.10.2011.
Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība Jelgavas pilsētas domes 28.07.2011. saistošie noteikumi Nr. 11–21/ LV, 11.10.2011.
Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 01.09.2011. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 06.10.2011.
Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Jūrmalas pilsētas domes 21.07.2011. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 07.09.2011.
Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai Ventspils pilsētas domes 17.06.2011. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 19.08.2011.
Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas Liepājas pilsētas domes 07.07.2011. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 11.08.2011.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.28 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem" Jūrmalas pilsētas domes 21.07.2011. saistošie noteikumi Nr. 30/ LV, 02.08.2011.
Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs Daugavpils pilsētas domes 22.06.2011. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 14.07.2011.
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 06.07.2011.
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Jēkabpils pilsētas domes 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 01.07.2011.
Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus Rīgas domes 19.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 125/ LV, 30.06.2011.
Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Rīgas domes 19.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 123/ LV, 29.06.2011.
Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 11-14/ LV, 16.06.2011.
Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus Daugavpils pilsētas domes 12.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 31.05.2011.
Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 12.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 31.05.2011.
Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 11.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 19.05.2011.
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 17.05.2011.
Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā Rīgas domes 29.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 118/ LV, 13.05.2011.
Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā Liepājas pilsētas domes 14.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 10.05.2011.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas domes 17.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 21.04.2011.
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 24.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 11-12/ LV, 13.04.2011.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām 2011.gadā Liepājas pilsētas domes 17.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 12.04.2011.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2011.gadā Jēkabpils pilsētas domes 17.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 06.04.2011.
Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums Rīgas domes 01.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 114
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā Rīgas domes 15.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 112/ LV, 29.03.2011.
Par maksimālu braukšanas maksu (tarifu) par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā Rēzeknes pilsētas domes 11.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 15.03.2011.
Jelgavas teritorijas plānojuma laika posmam līdz 2010.gadam zonējuma grozījumi Jelgavas pilsētas domes 18.09.2003. saistošie noteikumi Nr. 58/ LV, 08.10.2003.
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011.gadā Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. saistošie noteikumi Nr. 11-5/ LV, 18.02.2011.
Vieglo taksometru maksimālie pārvadājumu tarifi Daugavpils pilsētas domes 27.01.2011. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 18.02.2011.
Noteikumi par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 24.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 16.02.2011.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 16.02.2011.
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr. 108/ LV, 09.02.2011.
Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Liepājas pilsētas domes 16.12.2010. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 18.01.2011.
Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējošiem Daugavpils pilsētas domes 09.12.2010. saistošie noteikumi Nr. 46/ LV, 30.12.2010.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils pilsētas domes 11.11.2010. saistošie noteikumi Nr. 35/ LV, 28.12.2010.
Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Jēkabpils pilsētas domes 11.11.2010. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 28.12.2010.
Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu Liepājas pilsētas domes 28.10.2010. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 21.12.2010.
Par palīdzību pārtikas iegādei Rīgas domes 09.11.2010. saistošie noteikumi Nr. 97/ LV, 17.12.2010.
Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs Daugavpils pilsētas domes 11.11.2010. saistošie noteikumi Nr. 40/ LV, 01.12.2010.
PAR PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU ZEMESGABALIEM KRŪMU IELĀ 64A UN KRŪMU IELĀ 64B SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU Liepājas pilsētas domes 07.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 29.06.2007.
Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku Jēkabpils pilsētas domes 19.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 24.11.2010.
Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Jelgavas pilsētas domes 23.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 10-15/ LV, 09.11.2010.
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā Rīgas domes 07.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 93/ LV, 20.10.2010.
Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 23.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 10-16/ LV, 14.10.2010.
Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus Rīgas domes 07.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 92/ LV, 07.10.2010.
Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 11.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 05.10.2010.
Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 919/ LV, 01.10.2010.
Par Daugavpils pilsētas domes 13.11.1997. saistošo noteikumu Nr.21 un Daugavpils pilsētas domes 15.05.1997. saistošo noteikumu Nr.126 atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 29.09.2010.
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas Jūrmalas pilsētas domes 19.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 54/ LV, 28.09.2010.
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 19.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 51/ LV, 28.09.2010.
Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi Jēkabpils pilsētas domes 08.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 16.09.2010.
Par Rīgas domes 2009.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.171 "Par Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 24.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 90/ LV, 14.09.2010.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā Rīgas domes 24.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 89/ LV, 31.08.2010.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām un juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 15.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 18.08.2010.
Par pašvaldības nodevām par Daugavpils pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām Daugavpils pilsētas domes 14.05.1998. saistošie noteikumi Nr. 324/ LV, 17.06.1998.
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 22.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 10-11/ LV, 18.08.2010.
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 08.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 18.08.2010.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 17.04.1998. saistošie noteikumi / LV, 14.05.1998.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība nodokļa maksātājiem Daugavpilī Daugavpils pilsētas domes 09.04.1998. saistošie noteikumi / LV, 08.05.1998.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un maksāšanas termiņa pagarinājumu piešķiršanas kārtība nodokļa maksātājiem 1998. gadā Rēzeknes pilsētas domes 22.01.1998. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 25.02.1998.
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes elektronisko uzkrāšanu, uzturēšanu un izplatīšanas kārtību Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 22.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 12.08.2010.
Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Daugavpils pilsētas domes 22.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 12.08.2010.
Par licences izsniegšanu šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumiem Ventspils pilsētas domes 17.08.1998. saistošie noteikumi / LV, 22.09.1998.
Par licences izsniegšanu kremācijas darbībai Ventspils pilsētas domes 17.08.1998. saistošie noteikumi / LV, 22.09.1998.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība nodokļa maksātājiem Daugavpils pilsētas domes 12.03.1998. saistošie noteikumi Nr. 137/ LV, 20.03.1998.
Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu, uzturēšanas kārtību Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 23.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 29.07.2010.
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 29.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 20.07.2010.
Par īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 15.06.1998. saistošie noteikumi / LV, 10.07.1998.
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 29.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 16.07.2010.
Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā Rīgas domes 15.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 81/ LV, 15.07.2010.
Par atļauju stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem Jūrmalas pilsētas domes 17.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 14.07.2010.
Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību Ventspils pilsētas domes 18.05.1998. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 01.07.1998.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 1997.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 Liepājas pilsētas domes 18.12.1997. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 12.03.1998.
Atļauju un saskaņojumu izsniegšanas kārtība tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Daugavpilī Daugavpils pilsētas domes 26.02.1998. saistošie noteikumi Nr. 108/ LV, 10.03.1998.
Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Liepājas pilsētas domes 13.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 16.06.2010.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2010.gadā Liepājas pilsētas domes 15.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 01.06.2010.
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 13.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 25.05.2010.
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Jelgavas pilsētas domes 10.10.1996. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 17.10.1996.
Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Rīgas domes 30.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 62/ LV, 14.05.2010.
Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība Jelgavas pilsētas domes 18.09.2003. saistošie noteikumi Nr. 57/ LV, 08.10.2003.
Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 16.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 11.05.2010.
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 16.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 11.05.2010.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība Ventspils pilsētas domes 16.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 28.04.2010.
Par atļauju (orderu) izsniegšanas kārtību par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā Ventspils pilsētas domes 19.05.1997. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 17.06.1997.
Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtību Liepājas pilsētas domes 19.06.1997. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 22.07.1997.
Par autotransporta iebraukšanu un stāvēšanu īpaša režīma zonās Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Rīgas domes 08.07.1997. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 18.07.1997.
Par zemes nodokļa atvieglojumu piemērošanu 1997.gadā Liepājas pilsētas domes 03.04.1997. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 25.04.1997.
Par Daugavpils pilsētas domes 2001.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.6 "Par individuālo siltumpunktu ierīkošanā ieguldīto līdzekļu samaksas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 11.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 22.04.2010.
Par Daugavpils pilsētas domes 2001.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.5 "Individuālo siltumpunktu ierīkošanas un modernizācijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 11.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 21.04.2010.
Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 20.04.2010.
Par nodevām par pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem Liepājas pilsētas domes 05.06.1997. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 02.07.1997.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas domes 11.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 13.04.2010.
Par Rīgas domes 2008.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.137 "Noteikumi par vienreizēju Ziemassvētku pabalstu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 09.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 58/ LV, 06.04.2010.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2010.gadā Jēkabpils pilsētas domes 18.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 26.03.2010.
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2010.gadā Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 10-2/ LV, 25.03.2010.
Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 11.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 11.03.2010.
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem Liepājas pilsētas domes 21.01.2010. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 10.03.2010.
Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs" darbības apturēšanu Daugavpils pilsētas domes 11.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 02.03.2010.
Atbalsts tuberkulozes slimniekiem Daugavpils pilsētas domes 11.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 02.03.2010.
Atbalsts mazaizsargātajām personām Daugavpils pilsētas domes 28.01.2010. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 25.02.2010.
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 27.07.2000. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 23.08.2000.
Par deratizācijas pasākumiem Dobeles rajonā Dobeles rajona padomes 19.01.1996. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 07.02.1996.
Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 06.12.2007. saistošajos noteikumos Nr.45 "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" Valmieras pilsētas domes 23.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 85/ LV, 09.02.2010.
Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 30.01.1997. saistošie noteikumi Nr. 68/ LV, 12.03.1997.
Par laikposma noteikšanu transportlīdzekļu kravas iekraušanai un izkraušanai apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās Rīgas domes 08.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 42/ LV, 19.01.2010.
Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas Ventspils pilsētas domes 10.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 14.01.2010.
Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei Rīgas domes 08.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 12.01.2010.
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam Liepājas pilsētas domes 03.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 08.01.2010.
Par Valmieras pilsētas domes 1997.gada 13.februāra lēmuma Nr.68 "Par 1997.gada budžeta apstiprināšanu" darbības apturēšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.02.1997. rīkojums Nr. 31/ LV, 05.03.1997.
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 27.10.1995. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 15.11.1995.
Par nodevām Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 07.01.2010.
Par Rīgas domes 2006.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.61 "Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Rīgas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 01.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 30.12.2009.
Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 30.12.2009.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.97 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 17.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 83/ LV, 30.12.2009.
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 05.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 81/ LV, 28.12.2009.
Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem Jēkabpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 22.12.2009.
Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 14.11.1996. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 31.01.1997.
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 15.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 79/ LV, 09.12.2009.
Par pabalstu pārtikas iegādei Rīgas domes 17.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 08.12.2009.
Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 23.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 26.11.2009.
Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 08.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 24.11.2009.
Par suņa izvešanu pastaigā Liepājas pilsētā ārpus norobežotās teritorijas Liepājas pilsētas domes 08.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 24.11.2009.
Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 09.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 06.11.2009.
Par Rīgas domes 2000.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.87 "Noteikumi par telekomunikāciju tīklu ierīkošanu un ekspluatāciju Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 08.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 14.10.2009.
Par Rīgas pilsētas domes 1997.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.72 "Reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Rīgā" ar grozījumiem, kas izdarīti 10.06.1997., darbības apturēšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 31.07.1998. rīkojums Nr. 4/ LV, 07.08.1998.
Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā Daugavpils pilsētas domes 27.08.2009. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 01.09.2009.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Liepājas pilsētas domes 13.08.2009. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 28.08.2009.
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā Rīgas domes 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr. 177/ LV, 30.07.2009.
Par rīcību situācijās, kad notikusi katastrofa, stihiska nelaime vai avārija Rīgas domes 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr. 175/ LV, 30.07.2009.
Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu, uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 11.06.2009. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 16.07.2009.
Par Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas domes 12.06.2009. saistošie noteikumi Nr. 171/ LV, 03.07.2009.
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Liepājā Liepājas pilsētas domes 16.04.2009. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 15.05.2009.
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas saistošie noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 27.03.2009. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 08.05.2009.
Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss un autobuss) lietošanas noteikumi Rīgas domes 24.02.1998. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 05.03.1998.
Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr. 146/ LV, 31.03.2009.
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim Jūrmalas pilsētas domes 26.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 31.03.2009.
Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei Jūrmalas pilsētas domes 26.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 31.03.2009.
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem Jūrmalas pilsētas domes 26.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 31.03.2009.
Par siltumapgādes attīstības kārtību Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 20.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 25.03.2009.
Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā Liepājas pilsētas domes 22.01.2009. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 26.02.2009.
Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi Liepājas pilsētas domes 18.12.2008. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 23.01.2009.
Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr. 149/ LV, 20.01.2009.
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr. 147/ LV, 20.01.2009.
Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 14.11.2008. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 29.12.2008.
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas Jelgavas pilsētas domes 27.11.2008. saistošie noteikumi Nr. 08–28/ LV, 29.12.2008.
Rajona (pilsētas) bērnu tiesību aizsardzības centra paraugnolikums Ministru kabineta 11.06.1996. ieteikumi Nr. 2/ LV, 15.06.1996.
Noteikumi par vienreizēju Ziemassvētku pabalstu Rīgas domes 16.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 137/ LV, 21.10.2008.
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Rīgas domes 02.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 134/ LV, 09.10.2008.
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām Jūrmalas pilsētas domes 04.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 79/ LV, 17.09.2008.
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem Jūrmalas pilsētas domes 04.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 78/ LV, 17.09.2008.
Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu Rīgas domes 08.07.2008. saistošie noteikumi Nr. 130/ LV, 07.08.2008.
Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Rīgas domes 08.07.2008. saistošie noteikumi Nr. 125/ LV, 06.08.2008.
Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs Liepājas pilsētas domes 03.07.2008. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 05.08.2008.
Par pašvaldības nodevu par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas domes 08.07.2008. saistošie noteikumi Nr. 124/ LV, 01.08.2008.
Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi Liepājas pilsētas domes 05.06.2008. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 08.07.2008.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku Daugavpils pilsētas domes 29.05.2008. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 01.07.2008.
Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi Rīgas domes 27.05.2008. saistošie noteikumi Nr. 122/ LV, 27.06.2008.
Par kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā Rīgas domes 27.05.2008. saistošie noteikumi Nr. 120/ LV, 26.06.2008.
Kuģošanas kārtība Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā Liepājas pilsētas domes 08.05.2008. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 10.06.2008.
Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi Liepājas pilsētas domes 10.04.2008. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 15.05.2008.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos Jūrmalas pilsētas domes 24.04.2008. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 08.05.2008.
Par sociālo palīdzību Ķekavas pagastā Ķekavas pagasta padomes 18.04.2008. saistošie noteikumi Nr. 7/2008/ LV, 30.04.2008.
Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2008. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 24.04.2008.
Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 17.03.2008. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 23.04.2008.
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības (pabalstu) piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 06.03.2008. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 23.04.2008.
Par vienreizēju veselības aprūpes pabalstu Liepājas pilsētas domes 13.03.2008. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 16.04.2008.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2008.gadā Liepājas pilsētas domes 13.03.2008. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 16.04.2008.
Par tirdzniecību un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā Rīgas domes 18.03.2008. saistošie noteikumi Nr. 115/ LV, 10.04.2008.
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas domes 28.02.2008. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 13.03.2008.
Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 29.02.2008.
Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 21.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 28.02.2008.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.38 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 13.02.2008. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 22.02.2008.
Liepājas pilsētas pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi Liepājas pilsētas domes 17.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 14.02.2008.
Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā Liepājas pilsētas domes 17.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 14.02.2008.
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Liepājā Liepājas pilsētas domes 17.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 14.02.2008.
Par reklāmas nesēju, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 28.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 184/ LV, 12.02.2008.
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Jūrmalas pilsētas domes 17.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 29.01.2008.
Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem Jūrmalas pilsētas domes 17.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 29.01.2008.
Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes 17.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 29.01.2008.
Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils pašvaldībā Daugavpils pilsētas domes 13.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 24.01.2008.
Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs Daugavpils pilsētas domes 13.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 24.01.2008.
Par uzturēšanās maksājumiem Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes pansionātā un bērnu namā "Selga" Ventspils pilsētas domes 10.09.2007. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 22.01.2008.
Vietu saskaņošanas kārtība pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecībai, demonstrēšanai publiskās vietās vai nodošanai lietošanā par maksu Rīgā Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 99/ LV, 11.01.2008.
Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 98/ LV, 11.01.2008.
Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu aizbildņiem Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 97/ LV, 11.01.2008.
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 26.10.2007. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 28.12.2007.
Par pašvaldības pabalstu izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jūrmalas pilsētas domes 08.11.2007. saistošie noteikumi Nr. 50/ LV, 21.11.2007.
Par Rīgas domes 29.11.2005. saistošo noteikumu Nr.32, 17.10.2006. saistošo noteikumu Nr.57 un 29.08.2000. noteikumu Nr.50 atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 09.10.2007. saistošie noteikumi Nr. 92/ LV, 09.11.2007.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā Rīgas domes 11.09.2007. saistošie noteikumi Nr. 88/ LV, 09.10.2007.
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai Rēzeknes pilsētas domes 14.09.2007. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 05.10.2007.
Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās Rēzeknes pilsētas domes 14.09.2007. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 05.10.2007.
Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Jūrmalas pilsētas domes 30.08.2007. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 25.09.2007.
Kuģošanas kārtība Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā Liepājas pilsētas domes 05.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 07.08.2007.
Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 83/ LV, 07.08.2007.
Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 81/ LV, 07.08.2007.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 27.07.2007.
Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 26.07.2007.
Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā Rīgas domes 19.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 80/ LV, 25.07.2007.
Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 14.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 25.07.2007.
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas Rīgas domes 19.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 79/ LV, 24.07.2007.
Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 20.07.2007.
Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 08.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 18.07.2007.
Par saistošo noteikumu Nr.136 "Detālplānojums teritorijai Meža ceļā 18 un Meža ceļā 17" 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 24.05.2007. saistošie noteikumi Nr. 155/ LV, 29.06.2007.
Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā Jelgavas pilsētas domes 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr. 148/ LV, 05.06.2007.
Par Rīgas I Meža kapu IV sektora nodalījuma “Baltie krusti” slēgšanu apbedījumiem Rīgas domes 10.04.2007. saistošie noteikumi Nr. 75/ LV, 11.05.2007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Daugavpilī Daugavpils pilsētas domes 12.04.2007. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 08.05.2007.
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Rīgas domes 06.03.2007. saistošie noteikumi Nr. 73/ LV, 04.04.2007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2007.gadā Liepājas pilsētas domes 15.02.2007. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 03.04.2007.
Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 15.02.2007. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 28.03.2007.
Mājdzīvnieku uzturēšana Liepājā Liepājas pilsētas domes 15.02.2007. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 28.03.2007.
Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Liepājas pilsētas domes 18.01.2007. lēmums Nr. 2/ LV, 28.02.2007.
Par Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 12.oktobra saistošo noteikumu "Ventas, Robežu, Liliju ielu rajona teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu Daugavpils pilsētas domes 25.01.2007. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 13.02.2007.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 21.12.2006. saistošie noteikumi Nr. 139/ LV, 01.02.2007.
Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 09.11.2006. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 23.01.2007.
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 08.12.2006. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 19.01.2007.
Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem Jūrmalas pilsētas domes 21.12.2006. saistošie noteikumi Nr. 35/ LV, 19.01.2007.
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 21.12.2006. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 19.01.2007.
Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Rīgas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rīgas domes 21.11.2006. saistošie noteikumi Nr. 61/ LV, 21.12.2006.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"" spēka zaudēšanas atzīšanu Jūrmalas pilsētas domes 19.10.2006. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 02.11.2006.
Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu teritorijai Slimnīcas ielā 34/38 saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 12.10.2006. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 31.10.2006.
Par detālplānojuma zemesgabalam Grīzupes ielā 89A saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 07.09.2006. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 03.10.2006.
Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā Rīgas domes 01.08.2006. saistošie noteikumi Nr. 51/ LV, 21.09.2006.
Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 31.07.2006. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 13.09.2006.
Noteikumi par mājdzīvnieku uzturēšanu Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 29.06.2006. saistošie noteikumi Nr. 127/ LV, 09.08.2006.
Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 19.07.2006. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 28.07.2006.
Bērnu uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs Daugavpils pilsētas domes 25.05.2006. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 26.07.2006.
Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu teritorijai starp Flotes ielu, Krūmu ielu, Strazdu ielu un Rubeņu ielu saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 08.06.2006. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 30.06.2006.
Par saistošo noteikumu Nr.59 "Teritorijas Aviācijas ielā 30 detālplānojums" punkta 6.2.5. atzīšanu par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 25.05.2006. saistošie noteikumi Nr. 125/ LV, 28.06.2006.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas domes 01.06.2006. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 15.06.2006.
Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 12.05.2006. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 09.06.2006.
Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 12.05.2006. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 09.06.2006.
Par tirdzniecību un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā Rīgas domes 11.04.2006. saistošie noteikumi Nr. 43/ LV, 26.05.2006.
Par licencēto makšķerēšanu (amatierzveju) Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā Liepājas pilsētas domes 13.04.2006. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 18.05.2006.
Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabalam Uliha ielā 90 saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 13.04.2006. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 16.05.2006.
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 07.04.2006. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 12.05.2006.
Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm Jelgavas pilsētas domes 23.03.2006. saistošie noteikumi Nr. 119/ LV, 08.05.2006.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību Daugavpils pilsētas domes 23.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 12.04.2006.
Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība Jūrmalas pilsētas domes 16.03.2006. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 04.04.2006.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2006.gadā Liepājas pilsētas domes 16.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 30.03.2006.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2006.gadā Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošie noteikumi Nr. 115/ LV, 17.03.2006.
Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 26.01.2006. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 09.03.2006.
Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa Jelgavas pilsētas domes 05.01.2006. saistošie noteikumi Nr. 113/ LV, 21.02.2006.
Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 09.01.2006. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 10.02.2006.
Nodeva par Balvu rajona padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām Balvu rajona padomes 27.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 07.02.2006.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2006. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 31.01.2006.
Par tirdzniecību publiskajās vietās Daugavpilī Daugavpils pilsētas domes 24.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 27.01.2006.
Jelgavas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība Jelgavas pilsētas domes 24.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 108/ LV, 10.01.2006.
Vieglo taksometru maksimālie pārvadājumu tarifi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 08.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 10.01.2006.
Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 24.12.2005.
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 24.12.2005.
Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 24.12.2005.
Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 24.12.2005.
Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 24.12.2005.
Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 24.12.2005.
Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Rīgā Rīgas domes 15.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 14.12.2005.
Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās Rēzeknes pilsētas teritorijā Rēzeknes pilsētas domes 27.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 14.12.2005.
Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību Rīgas domes 25.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 29.11.2005.
Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 13.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 25.11.2005.
Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 25.11.2005.
Ģeodēziskās un topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un uzturēšanas kārtība Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 22.09.2005. saistošie noteikumi Nr. 104/ LV, 02.11.2005.
Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi Rīgas domes 27.09.2005. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 02.11.2005.
Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums Rīgas domes 27.09.2005. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 18.10.2005.
Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabaliem Piltenes ielā 11, Piltenes ielā 13, Piltenes ielā 15, Piltenes ielā 15A un Krūmu ielā 64 saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 28.09.2005.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums Jūrmalas pilsētas domes 31.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 23.09.2005.
Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 03.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 20.09.2005.
Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 15.09.2005.
Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 15.09.2005.
Par vienreizējiem pabalstiem personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 15.09.2005.
Par personu līdzdalības maksājumiem īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 15.09.2005.
Par nakts patversmē ievietoto personu līdzdalības maksājumiem Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 15.09.2005.
Par personas līdzdalības maksājumiem sociālajā dzīvojamajā mājā un veco ļaužu dzīvojamajā mājā Liepājas pilsētas domes 25.08.2005. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 15.09.2005.
Licenču un pašvaldības atļauju izsniegšana Jelgavas pilsētas domes 21.07.2005. saistošie noteikumi Nr. 99/ LV, 30.08.2005.
Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa Rīgas domes 12.07.2005. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 16.08.2005.
Par transportlīdzekļu kravu iekraušanas un izkraušanas laika noteikšanu apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās Rīgas domes 12.07.2005. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 16.08.2005.
Par Rēzeknes pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un aizsardzību Rēzeknes pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 19.07.2005.
Par Rēzeknes pilsētas kultūrvēstures objektu saglabāšanu, atklāšanu un likvidēšanu Rēzeknes pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 19.07.2005.
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Liepājas pilsētas domes 02.06.2005. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 22.06.2005.
Par detālplānojuma teritorijai starp Klaipēdas ielu, Vaiņodes ielu, kāpu joslu un "Baltijas jūras parka" rezervēto teritoriju apbūves noteikumu apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 05.05.2005. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 26.05.2005.
Par detālplānojuma teritorijai Ganību un Ventas ielas krustojumā saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 07.04.2005. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 21.04.2005.
Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 06.04.2005.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 06.04.2005.
Par sociālās palīdzības pabalstiem nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pašvaldībā Rēzeknes pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 06.04.2005.
Par Rēzeknes pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Rēzeknes pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 06.04.2005.
Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi Rīgas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 94/ LV, 01.04.2005.
Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā Rīgas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 97/ LV, 01.04.2005.
Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 30.03.2005.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2005.gadā Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 92/ LV, 24.03.2005.
Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 93/ LV, 24.03.2005.
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā Rīgas domes 08.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 91/ LV, 24.03.2005.
Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība Jūrmalas pilsētas domes 23.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 23.03.2005.
Par detālplānojuma teritorijai starp Malkas ielu, Peldu ielu, Zivju ielu un Kungu ielu saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 22.03.2005.
Par detālplānojuma zemesgabalam Brīvības ielā 207/213 apbūves noteikumu apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 22.03.2005.
Par detālplānojuma teritorijai Kungu ielā posmā no Apšu ielas līdz Ganību ielai, Ganību ielā posmā no Dārzu ielas līdz Zāļu ielai, Pupu ielā, Apšu ielā posmā no Zāļu ielas līdz Kungu ielai saistošās daļas apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 22.03.2005.
Par Liepājas pilsētas dabas pieminekļu aizsardzību un apsaimniekošanu Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 18.03.2005.
Vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas remontam saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 24.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 15.03.2005.
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Rīgas domes 22.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 86/ LV, 08.03.2005.
Par Rīgas pašvaldības pabalstu veselības aprūpei Rīgas domes 15.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 85/ LV, 24.02.2005.
Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 17.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 89/ LV, 23.02.2005.
Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 23.02.2005.
Par detālplānojuma grozījumu teritorijai starp Klaipēdas ielu, Dienvidu kapiem, kāpu joslu un dienvidrietumu mikrorajonu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Liepājas pilsētas domes 10.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 23.02.2005.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 31.01.2005. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 23.02.2005.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2005.gadā Liepājas pilsētas domes 10.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 18.02.2005.
Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem Jūrmalas pilsētas domes 26.01.2005. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 11.02.2005.
Par Jūrmalas pilsētas simboliku Jūrmalas pilsētas domes 12.01.2005. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 28.01.2005.
Nodeva par Lapmežciema pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām Lapmežciema pagasta padomes 21.12.2004. saistošie noteikumi / LV, 25.01.2005.
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu Lapmežciema pagasta padomes 21.12.2004. saistošie noteikumi / LV, 25.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pabalsta veselības aprūpei saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pabalsta sociālajai rehabilitācijai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pabalsta pārtikas pakas nodrošināšanai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pabalsta ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pabalsta kancelejas preču iegādes samaksai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pabalsta ūdens skaitītāju piegādei un uzstādīšanai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pabalsta pārtikas produktu bērniem līdz 1 gada vecumam iegādes samaksai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pabalsta mazgāšanas līdzekļu pakas nodrošināšanai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības pirts pakalpojumu pabalsta nodrošināšanai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības transporta pakalpojumu pabalsta nodrošināšanai saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 12.01.2005.
Daugavpils pašvaldības apbedīšanas pabalsta nodrošināšanas saistošie noteikumi Daugavpils pilsētas domes 23.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 12.01.2005.
Par Garkalnes pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016.gadam Garkalnes pagasta padomes 30.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 04.01.2005.
Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas domes 15.12.2004. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 30.12.2004.
Licencēšanas kārtība pasažieru komercpārvadājumiem ar autotransportu Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 25.11.2004. saistošie noteikumi Nr. 85/ LV, 14.12.2004.
Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās Daugavpils pilsētas domes 14.10.2004. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 16.11.2004.
Daugavpils pašvaldības pabalsta piešķiršanas noteikumi siltumenerģijas piegādes samaksai Daugavpils pilsētas domes 28.10.2004. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 05.11.2004.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Pāvilostas pilsētas domes 30.09.2004. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 22.10.2004.
Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi Ventspils pilsētas domes 23.08.2004. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 30.09.2004.
Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2004.-2013.gadam Aizkraukles novada domes 26.08.2004. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 10.09.2004.
I. Par Rojas pagasta ģenerālplāna un apbūves noteikumiem (1999.-2011.)
II. Par Rojas pagasta detālplānojumiem
Rojas pagasta domes 10.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 03.08.2004.
Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses Ministru kabineta 06.07.2004. noteikumi Nr. 585/ LV, 14.07.2004.
Jelgavas apbūves noteikumi Jelgavas pilsētas domes 17.06.2004. saistošie noteikumi Nr. 82/ LV, 13.07.2004.
Liepājas rajona teritorijas plānojums Liepājas rajona padomes 18.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 10.06.2004.
Liepājas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Liepājas pilsētas domes 13.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 04.06.2004.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2004.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2004.gadā" Liepājas pilsētas domes 13.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 28.05.2004.
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi Rīgas domes 11.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 63/ LV, 26.05.2004.
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi Rīgas domes 11.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 62/ LV, 25.05.2004.
Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi Jūrmalas pilsētas domes 28.04.2004. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 14.05.2004.
Saldus pilsētas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi Saldus pilsētas domes 19.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 21.04.2004.
Par Liepnas pagasta teritorijas plānojumu Alūksnes rajona padomes 29.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 20.04.2004.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 15.03.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 20.04.2004.
Par Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta teritorijas plānojumu Veclaicenes pagasta padomes 30.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 1/2003/ LV, 02.04.2004.
Par Dagdas pilsētas teritorijas plānojumu Dagdas pilsētas domes 27.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 30.03.2004.
Par Trapenes pagasta teritorijas plānojumu Trapenes pagasta padomes 29.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 30.03.2004.
Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtību Rīgas domes 17.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 57/ LV, 26.03.2004.
Par Jaunpiebalgas pagasta teritorijas atļauto izmantošanu un apbūvi Jaunpiebalgas pagasta padomes 25.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 26.03.2004.
Par Ziemeru pagasta teritorijas plānojumu 30.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 19.03.2004.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2004.gadā Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 19.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 65/ LV, 05.03.2004.
Jelgavas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas pilsētas domes 19.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 66/ LV, 05.03.2004.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2004.gadā Liepājas pilsētas domes 19.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 05.03.2004.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jūrmalas pilsētas domes 18.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 03.03.2004.
Noteikumi par Rīgas pašvaldības pabalstu veselības aprūpei Rīgas domes 17.02.2004. noteikumi Nr. 48/ LV, 27.02.2004.
Noteikumi par transporta pakalpojumu samaksas kārtību Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu Rīgas domes 17.02.2004. noteikumi Nr. 49/ LV, 27.02.2004.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jelgavas pilsētas domes 18.12.2003. saistošie noteikumi Nr. 63/ LV, 29.01.2004.
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām Jelgavas pilsētas domes 18.12.2003. saistošie noteikumi Nr. 64/ LV, 29.01.2004.
Par Valkas pilsētas teritorijas plānojumu Valkas pilsētas domes 26.11.2003. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 17.12.2003.
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rīgā Rīgas domes 25.11.2003. saistošie noteikumi Nr. 52/ LV, 10.12.2003.
Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2003. saistošie noteikumi Nr. 29/ LV, 02.12.2003.
Teritorijas Aviācijas ielā 30, Jelgavā, detālplānojums Jelgavas pilsētas domes 16.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 59/ LV, 21.11.2003.
Detālplānojums teritorijai Bērzu ceļā 39, Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 16.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 60/ LV, 21.11.2003.
Teritorijas Langervaldes ielā, Jelgavā, (Ziemeļaustrumu rūpniecības rajons) detālplānojums Jelgavas pilsētas domes 16.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 61/ LV, 21.11.2003.
Par Ogres pilsētas atļauto un plānoto teritorijas izmantošanu (zonējumu) Ogres novada domes 25.09.2003. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 21.10.2003.
Par Īslīces pagasta teritorijas plānojumu Īslīces pagasta padomes 24.09.2003. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 07.10.2003.
Mārupes pagasta apbūves noteikumi 2002.-2014.gadam Mārupes pagasta padomes 10.09.2003. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 23.09.2003.
Par Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 27.08.2003. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 11.09.2003.
Īslaicīgas lietošanas būvju — tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi Rīgas domes 01.07.2003. saistošie noteikumi Nr. 48/ LV, 16.07.2003.
Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā Preiļu novada domes 06.09.2001. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 02.07.2003.
Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgas domes 17.06.2003. saistošie noteikumi Nr. 45/ LV, 01.07.2003.
Par Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētas domes 15.05.2003. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 11.06.2003.
Par sanitārās tīrības uzturēšanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā Liepājas pilsētas domes 15.05.2003. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 03.06.2003.
Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 24.03.2003. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 07.05.2003.
Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība Daugavpils pilsētas domes 27.03.2003. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 25.04.2003.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 02.04.2003. saistošie noteikumi Nr. 52/ LV, 24.04.2003.
Par kārtību, kādā veicama dzīvokļa vai nedzīvojamās telpas rekonstrukcija par komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Rēzeknes pilsētas domes 27.02.2003. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 25.03.2003.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2003.gadā Liepājas pilsētas domes 20.02.2003. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 14.03.2003.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā Jūrmalas pilsētas domes 05.02.2003. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 26.02.2003.
Daugavpils tramvaju lietošanas noteikumi Daugavpils pilsētas domes 27.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 19.02.2003.
Kārtība koku un krūmu ciršanai ārpus meža zemes Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 28.11.2002. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 18.02.2003.
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rīgā Rīgas domes 17.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 40/ LV, 08.01.2003.
Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi Rīgas domes 17.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 39/ LV, 07.01.2003.
Par nodevu Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanai Liepājas pilsētas domes 14.11.2002. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 18.12.2002.
Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai brīvdabas publiskās vietās Jūrmalas pilsētas domes 19.06.2002. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 27.11.2002.
Par Tukuma pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem Tukuma pilsētas domes 24.10.2002. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 22.11.2002.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rīgas domes 22.10.2002. saistošie noteikumi Nr. 37/ LV, 01.11.2002.
Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rīgas domes 22.10.2002. saistošie noteikumi Nr. 36/ LV, 01.11.2002.
Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 10.10.2002. saistošie noteikumi Nr. 27/ LV, 31.10.2002.
Teritorijas Atmodas ielā 102 detālais plānojums Jelgavas pilsētas domes 29.08.2002. saistošie noteikumi Nr. 50/ LV, 01.10.2002.
Celtniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 01.10.2002.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 01.10.2002.
Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes 29.08.2002. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 19.09.2002.
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā Rīgas domes 14.05.2002. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 30.07.2002.
Teritorijas starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu detālais plānojums Jelgavas pilsētas domes 13.06.2002. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 04.07.2002.
Noteikumi par pašvaldību darbības pārraudzību un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumiem Ministru kabineta 13.08.1996. noteikumi Nr. 331/ LV, 20.08.1996.
Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai pilsētas pludmalē Liepājas pilsētas domes 30.05.2002. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 21.06.2002.
Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi Rīgas domes 04.06.2002. saistošie noteikumi Nr. 29/ LV, 18.06.2002.
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jūrmalas pilsētas domes 08.05.2002. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 31.05.2002.
Par tirdzniecību publiskās vietās Jūrmalas pilsētas domes 08.05.2002. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 31.05.2002.
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas un noglabāšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 28.02.2002. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 23.05.2002.
Personu reģistrācijas noteikumi dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanas jautājumu risināšanai paredzētās pašvaldības palīdzības saņemšanai Jūrmalas pilsētas domes 27.03.2002. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 17.04.2002.
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 14.03.2002. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 11.04.2002.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2002.gadam Jelgavas pilsētas domes 21.02.2002. saistošie noteikumi Nr. 44/ LV, 19.03.2002.
Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 21.02.2002. saistošie noteikumi Nr. 43/ LV, 19.03.2002.
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 21.02.2002. saistošie noteikumi Nr. 42/ LV, 19.03.2002.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2002.gadā Jūrmalas pilsētas domes 13.02.2002. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 08.03.2002.
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes pilsētas domes 24.01.2002. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 06.03.2002.
Rīgas pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi Rīgas domes 19.02.2002. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 06.03.2002.
Par veterinārajiem sertifikātiem zvejas un akvakultūras produktu eksportam uz Lietuvas Republiku Pārtikas un veterinārā dienesta 14.02.2002. rīkojums Nr. 65/ LV, 21.02.2002.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2002.gadā Liepājas pilsētas domes 07.02.2002. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 13.02.2002.
Par pašvaldību nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2001. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 05.02.2002.
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2001. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 05.02.2002.
Par pašvaldības nodevām par būvatļaujām Rēzeknes pilsētas domes 10.01.2002. saistošie noteikumi Nr. 23/ LV, 31.01.2002.
Par darba samaksu, kādu pašvaldību domes (padomes) deputāti saņem par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes (padomes) un komiteju sēdēs Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumi Nr. 112/ LV, 16.06.1994.
Par pašvaldību domes (padomes) priekšsēdētāju mēneša amatalgām un gada piemaksām Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumi Nr. 111/ LV, 16.06.1994.
Par kārtību, kāda pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumi Nr. 110/ LV, 16.06.1994.
Pašvaldības domes (padomes) paraugnolikums Ministru kabineta 31.05.1994. ieteikumi Nr. 2/ LV, 16.06.1994.
Par Ministru kabineta un pašvaldību sarunu kārtību Ministru kabineta 31.05.1994. noteikumi Nr. 114/ LV, 16.06.1994.
Par rajona (republikas pilsētas) konsultatīvās padomes nolikumu Ministru kabineta 31.05.1994. noteikumi Nr. 113/ LV, 16.06.1994.
Nodeva par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2001. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 23.10.2001.
Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2001. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 23.10.2001.
Par transportlīdzekļu kravu iekraušanas un izkraušanas laika noteikšanu apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļazīmju darbības zonās Rīgas domes 11.09.2001. noteikumi Nr. 4/ LV, 21.09.2001.
Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses Ministru kabineta 24.12.1996. noteikumi Nr. 460/ LV, 28.12.1996.
Par sabiedrisko uzvedību Ventspils pilsētas domes 24.10.1996. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 31.01.1997.
Izklaides rakstura sarīkojumu organizēšanas noteikumi Liepājas pilsētas domes 18.06.1998. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 30.06.1998.
Ventspils pilsētas labiekārtošanas noteikumi Ventspils pilsētas domes 23.02.1998. saistošie noteikumi / LV, 12.03.1998.
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā Rīgas domes 17.02.1998. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 05.03.1998.
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas un noglabāšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 22.01.1998. saistošie noteikumi Nr. 12/ LV, 25.02.1998.
Noteikumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumi Nr. 448/ LV, 03.01.1998.
Noteikumi par pašvaldību darbības pārraudzību un pašvaldību lietu valsts ministra pienākumiem Ministru kabineta 23.09.1997. noteikumi Nr. 329/ LV, 25.09.1997.
Par īres maksu Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamajās mājās Liepājas pilsētas domes 17.07.1997. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 01.08.1997.
Par pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Rīgas domes 08.07.1997. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 18.07.1997.
Par maksimālo īres maksu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā Liepājas pilsētas domes 05.06.1997. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 13.06.1997.
Par Rīgas Domes lēmuma Nr.3770 "Par grozījumiem Rīgas Domes 21.05.1996. lēmumā Nr.3239" punkta apturēšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 18.09.1996. rīkojums Nr. 100/ LV, 20.09.1996.
Noteikumi par pašvaldību darbības pārraudzību un īpašu uzdevumu ministra pašvaldību lietās pienākumiem Ministru kabineta 13.02.1996. noteikumi Nr. 35/ LV, 20.02.1996.
Pirmsskolas izglītības konsultatīvā centra paraugnolikums Ministru kabineta 09.01.1996. ieteikumi Nr. 1/ LV, 12.01.1996.
Par pašvaldības nodevām Alūksnes rajonā Alūksnes rajona padomes 28.09.1995. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 09.11.1995.
Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas Ministru kabineta 31.10.1995. noteikumi Nr. 322/ LV, 09.11.1995.
Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 19.10.1995. saistošie noteikumi / LV, 25.10.1995.
Noteikumi par Valmieras rajonā esošo valsts pārvaldes iestāžu atsevišķu funkciju nodošanu Valmieras rajona pašvaldībai Ministru kabineta 19.09.1995. noteikumi Nr. 282/ LV, 26.09.1995.
Par difterijas apkarošanas neatliekamajiem pasākumiem Dobeles rajonā Dobeles rajona padomes 18.08.1995. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 07.09.1995.
Par pašvaldības nodevām Aizkraukles rajonā Aizkraukles rajona padomes 30.08.1995. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 07.09.1995.
Noteikumi par pašvaldību darbības pārraudzību Ministru kabineta 08.08.1995. noteikumi Nr. 243/ LV, 15.08.1995.
Noteikumi par pašvaldību darbības pārraudzību Ministru kabineta 27.06.1995. noteikumi Nr. 168/ LV, 05.07.1995.
Rajona, pagasta un pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības dienesta paraugnolikums Ministru kabineta 25.04.1995. ieteikumi Nr. 2/ LV, 28.04.1995.
Nakts patversmes paraugnolikums Ministru kabineta 21.02.1995. ieteikumi Nr. 1/ LV, 07.03.1995.
Ventspils pilsētas saistošie kārtības noteikumi Ventspils pilsētas domes 19.01.1995. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 27.01.1995.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 1998.gadā Liepājas pilsētas domes 06.08.1998. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 18.08.1998.
Par pašvaldības nodevām par Rēzeknes pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām Rēzeknes pilsētas domes 05.03.1998. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 25.03.1998.
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Liepājas pilsētas domes 17.07.1997. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 27.08.1997.
Liepājas pilsētas tirdzniecības noteikumi Liepājas pilsētas domes 19.06.1997. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 22.07.1997.
Par zemes nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā 1997.gadā Ventspils pilsētas domes 28.04.1997. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 22.05.1997.
Par suņu turēšanas nodevu Liepājā Liepājas pilsētas domes 03.04.1997. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 14.05.1997.
Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes 1996. gada 16. februāra lēmuma nr. 28 "Par Ķekavas pagasta vēlēšanu komisijas atsaukšanu" darbības apturēšanu Īpašu uzdevumu ministra pašvaldību lietās 02.05.1996. rīkojums Nr. 1/ LV, 03.05.1996.
Par Rīgas domes lēmuma nr.830 "Par pabalstiem Rīgas mazturīgajiem iedzīvotājiem 1994./1995.gada apkures sezonā" 10.punkta apturēšanu Valsts reformu ministrijas 16.01.1995. rīkojums Nr. 4/ LV, 17.01.1995.
Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība Jūrmalas pilsētas domes 20.06.2001. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 13.07.2001.
Pilsētas pludmales apsaimniekošanas un sanitārās tīrības noteikumi Ventspils pilsētas domes 26.04.1999. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 26.05.1999.
Par sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu Ventspils pilsētas domes 26.04.1999. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 26.05.1999.
Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība Jelgavas pilsētas domes 22.04.1999. saistošie noteikumi Nr. 25/ LV, 19.05.1999.
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgas domes 27.04.1999. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 14.05.1999.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem Jūrmalas pilsētas domes 04.02.1999. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 29.04.1999.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 1999.gadā Liepājas pilsētas domes 08.04.1999. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 22.04.1999.
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes 04.02.1999. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 26.02.1999.
Par namu numurzīmju un ielu nosaukumu plākšņu izvietošanu Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 10.12.1998. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 05.01.1999.
Par tirdzniecību publiskās vietās un ielu tirdzniecības vietās Liepājas pilsētas domes 22.02.2001. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 18.05.2001.
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Liepājas pilsētas domes 22.02.2001. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 18.05.2001.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 1997.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7 "Par īres maksu Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamajās mājās" Liepājas pilsētas domes 19.04.2001. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 16.05.2001.
Par Krāslavas rajona padomes 1999. gada 1. aprīļa lēmuma "Par pierobežas teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem" darbības apturēšanu Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos 28.06.1999. rīkojums Nr. 16/ LV, 30.06.1999.
Par Ludzas rajona padomes 1998.gada 15.septembra lēmuma Nr.181 "Par pierobežas teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem" darbības apturēšanu Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos 28.06.1999. rīkojums Nr. 15/ LV, 30.06.1999.
Par Balvu rajona padomes 1998. gada 7. septembra lēmuma Nr. 82 "Par pierobežas teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem" darbības apturēšanu Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos 28.06.1999. rīkojums Nr. 14/ LV, 30.06.1999.
Par Daugavpils rajona padomes 1997.gada 28.augusta lēmuma Nr.508 "Par pierobežas teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem" darbības apturēšanu Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos 28.06.1999. rīkojums Nr. 13/ LV, 30.06.1999.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 20.07.1999. noteikumi Nr. 263/ LV, 23.07.1999.
Rīgas pilsētas teritorijas labiekārtošanas, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Rīgas domes 21.06.1999. saistošie noteikumi Nr. 38/ LV, 08.07.1999.
Noteikumi, kurus pārkāpjot paredzēta administratīvā atbildība Daugavpils pilsētas domes 08.07.1999. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 08.09.1999.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000.gadā Jūrmalas pilsētas domes 07.10.1999. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 27.10.1999.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 18.10.1999. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 03.11.1999.
Par pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu vai novietošanu īpaša režīma zonā Vecrīgā Rīgas domes 31.10.2000. saistošie noteikumi Nr. 99/ LV, 17.11.2000.
Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Vecrīgā Rīgas domes 31.10.2000. saistošie noteikumi Nr. 98/ LV, 17.11.2000.
Jelgavas pilsētas pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu Jelgavas pilsētas domes 14.09.2000. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 13.10.2000.
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jūrmalas pilsētas domes 10.08.2000. saistošie noteikumi Nr. 13/ LV, 08.09.2000.
Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi Liepājas pilsētas domes 20.04.2000. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 06.09.2000.
Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 08.06.2000. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 28.07.2000.
Jelgavas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība Jelgavas pilsētas domes 29.06.2000. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 21.07.2000.
Noteikumi par telekomunikāciju tīklu ierīkošanu un ekspluatāciju Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Rīgas domes 20.06.2000. saistošie noteikumi Nr. 87/ LV, 11.07.2000.
Saistošie noteikumi par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu nodevu Jūrmalas pilsētas domes 11.05.2000. saistošie noteikumi / LV, 15.06.2000.
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Daugavpilī Daugavpils pilsētas domes 20.04.2000. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 31.05.2000.
Rīgas hidrogrāfiskā tīkla uzturēšanas noteikumi Rīgas domes 16.05.2000. saistošie noteikumi Nr. 75/ LV, 31.05.2000.
Par nodevām par būvatļaujas saņemšanu Liepājas pilsētas domes 08.03.2001. saistošie noteikumi Nr. 4/ LV, 27.03.2001.
Rīgas kapsētu uzturēšanas noteikumi Rīgas domes 25.04.2000. saistošie noteikumi Nr. 74/ LV, 05.05.2000.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā Ventspils pilsētas domes 27.03.2000. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 20.04.2000.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2001.gadā Liepājas pilsētas domes 22.02.2001. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 08.03.2001.
Koku un krūmu ciršanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 11.01.2001. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 08.03.2001.
Rēzeknes kapsētu apsaimniekošanas noteikumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2001. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 02.03.2001.
Par Preiļu rajona padomes 2000.gada 15.februāra lēmuma "Par krīzes situāciju Preiļu rajona veselības aprūpes uzņēmumu pakalpojumu apmaksā" 1.punkta darbības apturēšanu Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos 04.04.2000. rīkojums Nr. 05-03/13/ LV, 07.04.2000.
Par Rīgas domes 31.10.2000. saistošo noteikumu Nr.99 "Par pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu vai novietošanu īpaša režīma zonā Vecrīgā" 5. un 6.punkta izpildes apturēšanu Rīgas domes 23.01.2001. saistošie noteikumi Nr. 107/ LV, 08.02.2001.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2000.gadā Liepājas pilsētas domes 24.02.2000. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 17.03.2000.
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 17.05.1999. saistošie noteikumi Nr. 31/ LV, 03.03.2000.
Nodeva par rajona pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu Aizkraukles rajona padomes 15.11.2000. saistošie noteikumi Nr. 1/2000/ LV, 19.01.2001.
Par degvielas uzpildes staciju projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas noteikumiem Liepājas pilsētas domes 02.11.2000. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 12.01.2001.
Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 21.12.2000. saistošie noteikumi Nr. 5/ LV, 12.01.2001.
Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi Rīgas domes 28.12.2000. saistošie noteikumi Nr. 106/ LV, 11.01.2001.
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.