Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.02.2017. - ... / Spēkā esošā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.68

Rēzeknē 2013.gada 20.decembrī (prot. Nr.19, 2.p.)
Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta
pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 3., 10., 16. un 16.1 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņu turēšanu (turpmāk – suņa turēšanas nodeva) Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva.

3. Suņu turēšanas nodeva tiek noteikta 12,00 euro gadā par vienu suni, un tā jāsamaksā ik gadu līdz 1.martam, vai reizi ceturksnī 3,00 euro apmērā.

4. Suņu turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 3 (trīs) mēnešu vecumu vai viena mēneša laikā pēc suņa iegādes, un jāmaksā ik gadu visu suņa turēšanas laiku.

5. No suņu turēšanas nodevas ir atbrīvoti:

5.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;

5.2. valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi;

5.3. redzes un dzirdes invalīdi;

5.4. persona, kas adoptējusi dzīvnieku no dzīvnieku patversmes.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

6. Suņu turēšanas nodeva ir samazināta par 50%:

6.1. privātmāju īpašniekiem;

6.2. maznodrošinātām personām;

6.3. maza izmēra dekoratīvo suņu īpašniekiem, ja suņa skausta augstums nepārsniedz 35 cm.

7. Rēzeknes pašvaldības nodevas par suņu turēšanu administrēšanas funkcija tiek deleģēta Rēzeknes pašvaldības SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" (turpmāk – SIA "Rēzeknes Namsaimnieks").

8. Pēc suņa vienreizējas reģistrācijas, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā", rēķins par suņu turēšanas ikgadēju nodevas samaksāšanu tiek nosūtīts uz norādītā suņa īpašnieka mājas adresi vai elektronisko pastu.

9. Pēc suņu turēšanas ikgadējās nodevas samaksāšanas bankā vai SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" kasē, suņa īpašnieks saņem nodevas žetonu, uzrādot SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" darbiniekam kvīti par suņu turēšanas nodevas samaksu un suņa vakcinācijas apliecību ar atzīmi par suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu.

10. Suņa reģistrācijas žetona nozaudēšanas gadījumā, suņa īpašniekam jāmaksā atjaunotā reģistrācijas žetona izgatavošanas izdevumi.

11. Adreses maiņas gadījumā, suņa īpašniekam jāinformē SIA "Rēzeknes Namsaimnieks", lai saņemtu rēķinu par suņu turēšanas ikgadēju nodevas samaksāšanu.

12. SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" reizi pusgadā jāiesniedz informācija par reģistrēto Rēzeknes pašvaldības teritorijā suņu skaitu Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei.

13. Līdzekļi, kas tiek iegūti no nodevas samaksas par ikgadējās suņu turēšanu tiek izlietoti mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai un dzīvnieku patversmes uzturēšanai.

14. Suņu turēšanas nodevas nomaksas kontroli veic Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde.

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
25.02.2017