Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rēzeknē

1. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 1999. gada 4. februāra lēmumam nr.13

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis un piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām maksātāju kategorijām Rēzeknes pilsētā, un ir spēkā no 1999. gada 1. janvāra.

1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts 1,5% no LR Valsts zemes dienesta noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuras apmēru nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem paziņo nodokļa maksāšanas paziņojumā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

2.1. Atvieglojumi tiek noteikti nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par individuālo dzīvojamo māju apbūvi, kura netiek izmantota uzņēmējdarbībai un iznomāta citām personām, kā arī par daudzdzīvokļu māju apbūves platības daļu, kura netiek izmantota uzņēmējdarbībai, - 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

2.1.1. ģimenēm, kurās ir 1. un 2. grupas invalīdi;

2.1.2. vientuļiem pensionāriem (pierakstīts 1 pensionārs);

2.1.3. trūcīgām ģimenēm (sociālās palīdzības nodaļā piešķirts trūcīgas ģimenes statuss);

2.1.4. politiski represētajām personām par zemi, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus.

3. Kārtība, kādā var saņemt nodokļa atvieglojumu un samaksas termiņa pagarināšana

3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Rēzeknes pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu. Fiziskai personai iesniegumam jāpievieno personas statusu apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu, bet juridiskai personai jānorāda pamatojums.

3.2. Iesniegumus par nodokļa maksājuma summas samazināšanu un maksāšanas termiņa pagarināšanu izskata Rēzeknes domes finansu nodaļa;

3.2.1. Rēzeknes domes finansu nodaļa samazina nodokļa summu vai noraida iesniegumu saskaņā ar šī noteikuma 2. punktu;

3.2.2. Rēzeknes domes finansu komiteja pieņem lēmumu par nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu pēc Rēzeknes domes finansu nodaļas sagatavotā atzinuma;

3.2.3. pārējos gadījumos, ko neparedz šie noteikumi, lēmumu par nodokļa samazināšanu pieņem Rēzeknes pilsētas dome pēc pastāvīgās finansu komitejas lēmuma.

4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Jukna

27.02.1999