Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-10

Jelgavā 2017.gada 23.martā (prot. Nr.4/6)

Jelgavas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.08-22 "Teritorijas Zīles ceļā 4, Jelgavā detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas domes 2008.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.08-22 "Teritorijas Zīles ceļā 4 detālplānojums. Saistošā daļa".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.17-10 "Jelgavas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.08-22 "Teritorijas Zīles ceļā 4 detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jelgavas domes 2008.gada 25.septembra saistošie noteikumi Nr.08-22 "Teritorijas Zīles ceļā 4 detālplānojums. Saistošā daļa" ir atzīstami par spēku zaudējušiem, jo detālplānojuma īstenošana līdz šim brīdim nav uzsākta un zemes gabala īpašnieces pilnvarotā persona lūdz atcelt detālplānojumu sakarā ar to, ka zemes gabala īpašniece nevar realizēt detālplānojumu finansiālu apsvērumu dēļ.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Jelgavas domes 2008.gada 25.septembra saistošie noteikumi Nr.08-22 "Teritorijas Zīles ceļā 4 detālplānojums. Saistošā daļa".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Nav ietekmes.
4. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem Konsultācijas netika veiktas.
7. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.tapis.gov.lv

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

31.03.2017