Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.182

Rīgā 2015.gada 15.decembrī (prot. Nr.66, 25.§)

Par Rīgas domes 2009.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.160 "Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2009.gada 17.marta saistošos noteikumus Nr.160 "Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.58, Nr.194).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.182 "Par Rīgas domes 2009.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.160 "Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas dome ar 2009.gada 17.marta saistošajiem noteikumiem Nr.160 "Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu" apstiprināja Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 5. un 68.punktu aglomerācijas pašvaldība trokšņa stratēģiskās kartes apstiprina ar domes lēmumu, tādējādi minētie saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atjaunotās Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartes apstiprina ar domes lēmumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

13.01.2016
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.