Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 47

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Mežupītes", "Teiči", "Mežgrantiņi", "Silastirnas", Sila Rogas", "Kalnkrastiņi", Meža Noras", "Mežkalni", "Mežstariņi" un "Zvīnas – 2" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu un
Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Mežupītes" (kad. Nr. 8894 005 0416), "Teiči" (kad. Nr. 8894 005 0417), "Mežgrantiņi" (kad. Nr. 8894 005 0418), "Silastirnas" (kad. Nr. 8894 005 0055), Sila Rogas" (kad. Nr. 8894 005 0225), "Kalnkrastiņi" (kad. Nr. 8894 005 0412), "Meža Noras", (kad. Nr. 8894 005 0413), "Mežkalni" (kad. Nr. 8894 005 0414), "Mežstariņi" (kad. Nr. 8894 005 0415), un "Zvīnas – 2" (kad. Nr. 8894 005 0054).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Vandzenes pagasta padomes 2009. gada 30. jūnija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Mežupītes", "Teiči", "Mežgrantiņi", "Silastirnas", Sila Rogas", "Kalnkrastiņi", Meža Noras", "Mežkalni", "Mežstariņi" un "Zvīnas – 2" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009