Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Babītes novada domes 2021. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21

2015.gada 16.decembrī

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības domes
2015.gada 16.decembra lēmumu, prot. Nr.16, 19.§

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā turpmāk publicējami izdotie Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi.

2. Babītes novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Babītes novada pašvaldības avīze "Babītes Ziņas".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Babītes novada domes priekšsēdētājs A.Ence

 

Saistošo noteikumu Nr.21 "Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Babītes novada pašvaldības izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi noteiks kārtību un vietu, kur publicējami Babītes novada pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav plānota.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Babītes novada domes priekšsēdētājs A.Ence

13.01.2016