Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas dome

Saistošie noteikumi

Par īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes

1998.gada 15.jūnija lēmumu Nr.280 (protokols Nr.8; 30.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu, 21.pantu,

43.pantu un LR likuma "Par īpašuma nodokli" 5.1.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām.

2. Nodokļa maksātājam Ventspils pilsētas domē jāiesniedz motivēts iesniegums par īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

3. Ventspils pilsētas dome uz nodokļa maksātāja motivēta lūguma pamata var piešķirt īpašuma nodokļa atvieglojumus:

3.1. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuras veic investīcijas pilsētas infrastruktūras attīstībā;

3.2. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas darbojas uz bezpeļņas noteikumu pamata;

3.3. uzņēmējsabiedrībām, kas pamatotu iemeslu dēļ neveic uzņēmējdarbību.

4. Ventspils pilsētas dome šo noteikumu 3.punktā minētām nodokļa maksātāju kategorijām var piešķirt īpašuma nodokļa atvieglojumus 90%, 50% vai 25% apmērā no aprēķinātās īpašuma nodokļa summas.

5. Iesnieguma izskatīšanas kārtība;

5.1. Domes Finansu nodaļa šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. punktos paredzētajos gadījumos sagatavo materiālus un ne vēlāk kā trīs kalendāro nedēļu laikā iesniedz izskatīšanai Ekonomikas un budžeta komisijā. Komisija izskata iesniegtos materiālus kārtējā sēdē un novirza uz domes sēdi īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanai;

5.2. Lēmumu par īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu un iesnieguma noraidīšanu Ventspils pilsētas dome pieņem ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

6. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsedētājs A.Lembergs

11.07.1998