Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Rūjienas novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2015

2015.gada 17.decembrī

Par Rūjienas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Rūjienas novada pašvaldības domes
2015.gada 17.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.11, 4.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rūjienas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Rūjienas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Rūjienas novada laikraksts "Rūjienas Vēstnesis".

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs G.Gladkins


Rūjienas novada domes 2015.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.13/2015 "Par Rūjienas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kas paredz, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Rūjienas novada domes izdotie saistošie noteikumi tiek publicēti laikrakstā "Rūjienas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Netiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Konsultācijas Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs G.Gladkins

03.02.2016