Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5

Valmierā 2021. gada 29. jūlijā (ārkārtas sēdes prot. Nr. 6, 17. §)
Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Valmieras novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Beverīnas novada pašvaldības 2015. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 10/2015 "Par Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 10);

3.2. Burtnieku novada pašvaldības 2021. gada 20. janvāra saistošos noteikumu Nr. 1/2021 "Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 24);

3.3. Kocēnu novada domes 2016. gada 21. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2016 "Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.4. Mazsalacas novada pašvaldības domes 2016. gada 16. marta saistošos noteikumus Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 70);

3.5. Naukšēnu novada pašvaldības 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 15/2015 "Par Naukšēnu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 4);

3.6. Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 13/2015 "Par Rūjienas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 22);

3.7. Strenču novada domes 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 14/2015 "Par Strenču novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 6).

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu, saskaņā ar kuru ir noteikts novada domei pienākums izdot saistošos noteikumus, kuros nosaka domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāstsTiek noteikts, ka Valmieras novada pašvaldības domes pieņemtie saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Turklāt no 2022. gada 1. janvāra saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" būs saistoša visām pašvaldībām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 10. punktu par oficiālo publikāciju pēc 2021. gada 1. janvāra maksu nepiemēro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāPublicējot saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tie būs pārskatāmi, sistematizēti un ērti pieejami jebkurai personai tiesību aktu portālā www.likumi.lv.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
11.08.2021