Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Beverīnas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10/2015

2015.gada 29.decembrī

Par Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Beverīnas novada pašvaldības domes
2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.16, 9.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Beverīnas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums "Beverīnas Vēstis".

Beverīnas novada domes priekšsēdētājs S.BrālēnsBeverīnas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2015 "Par Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Līdz šim laikam Beverīnas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi ir tikuši publicēti Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv .
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām", saskaņā ar kura nosacījumiem ir paredzēta jauna kārtība attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, nosakot prasību novada domei līdz 2016.gada 30.jūnijam noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu ir pieļaujams publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
3. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta. Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta tiek noteikta Beverīnas novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Beverīnas Vēstis".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Pastāvošo uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi nemaina un neietekmē.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv, ir paredzēts izvērtēt saņemtos priekšlikumus vai iebildumus.

Beverīnas novada domes priekšsēdētājs S.Brālēns

16.01.2016