Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1/2021

Burtnieku novada Valmieras pagastā 2021. gada 20. janvārī

Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
20.01.2021. lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 1, 36. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada 20. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3/2016 "Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs E. Straume

 

Paskaidrojuma raksts
Burtnieku novada pašvaldības 2021. gada 20. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021 "Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā". Grozījuma likumā "Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums" noteic, ka pašvaldību institūcijām nebūs jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojumu rakstu publicēšanu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Burtnieku novada pašvaldības dome maina saistošo noteikumu publicēšanas vietu no Burtnieku novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Burtnieku novada vēstis" uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs E. Straume

05.02.2021