Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Strenču novada domes saistošie noteikumi Nr.14/2015

2016.gada 16.decembrī

Par Strenču novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Strenču novada domes
16.12.2015. lēmumu (prot. Nr.13, 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Strenču novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Strenču novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts "Mūsu Novada Vēstis".

Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons

 

 

Paskaidrojuma raksts
Strenču novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015 "Par Strenču novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī stājās spēkā likums "Par grozījumiem likumā "Par pašvaldībām"". Grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā nosaka, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā. Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums "Mūsu Novada Vēstis" jau šobrīd nodrošina saistošo noteikumu publicēšanu, saskaņā ar 2015.gada 8.oktobra grozījumiem likumā "Par pašvaldībām", saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir jāapstiprina ar saistošiem noteikumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Strenču novada domes turpmāk izdodamo saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vieta ir Strenču novada domes informatīvais izdevums "Mūsu Novada Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons

12.01.2016