Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Valmieras novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Mazsalacas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.3

Mazsalacā 2016.gada 16.martā

Par Mazsalacas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Mazsalacas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.marta sēdes lēmumu Nr.6.15

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Mazsalacas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Mazsalacas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Mazsalacas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums "Mazsalacas Novada Ziņas".

Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs H.Rokpelnis


2016.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektā daļa nosaka, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Mazsalacas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Mazsalacas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums "Mazsalacas Novada Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbībasvidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajam procedūrām Saistošos noteikumus piemēros pašvaldības Kanceleja. Papildus administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs H.Rokpelnis

13.04.2016