Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1

Jēkabpilī 2021. gada 14. janvārī

Par Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 36 "Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2021.
lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 1, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta otro daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošos noteikumus Nr. 36 "Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 204. nr.; 2012, 179. nr.; 2013, 224. nr.; 2017, 237. nr.).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 36 "Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", kuros ir noteikti mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kritēriji, kas ir vienoti visā valsts teritorijā, bez deleģējuma pašvaldību domēm noteikt papildus labvēlīgākus kritērijus.

Līdz ar to Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošie noteikumi Nr. 36 "Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" ir atzīstami par spēku zaudējušiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošos noteikumus Nr. 36 "Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps

27.01.2021