Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 30.06.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2019. gada 11. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 14 "Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

Talsos 2012. gada 13. decembrī (prot. Nr. 24, 28. p., lēmums Nr. 898)
Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta 1. daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr. 735
"Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18. punktu

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.

2. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa gadā Talsu novada lauku apvidos ir:

2.1. par zemesgabalu ar platību līdz 5000 m2 – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 2,85 euro;

2.2. par zemesgabalu ar platību no 5001 m2 un lielāku – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 14,23 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

3. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa gadā Talsu novada pilsētās ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,11 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

4. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksa gadā ir 3% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 14,23 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

5. Noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2013.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
01.01.2014