Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.114

Rīgā 2014.gada 8.jūlijā (prot. Nr.32, 27.§)

Par Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.168 "Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr.168 "Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.41; 2013, Nr.192).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 8.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.114 "Par Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.168 "Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka spēku zaudē Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.168 "Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.168 "Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā" izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība", kas zaudējuši spēku 2014.gada 24.janvārī.

2014.gada 24.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība". Pamatojoties uz šo noteikumu 5.2.apakšpunktu un 68.punktu, ar 2014.gada 1.jūniju aglomerācijas teritorijai izstrādā un ar attiecīgās aglomerācijas pašvaldības domes lēmumu apstiprina rīcības plānu. Ņemot vērā minēto, Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.168 "Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā" zaudē spēku.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

18.07.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.