Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Dobelē 2021. gada 25. februārī

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 40/2
(prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2015. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns

 

Saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašreiz atbilstoši Dobeles novada domes 2015. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašvaldības bezmaksas izdevums "Dobeles novada ziņas". Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa noteic, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.

Nodrošinot domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (tīmekļa vietnē vestnesis.lv), pašvaldības ieguvumi: saistošo noteikumu publicēšanas operativitāte; saistošie noteikumi tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē www.likumi.lv; tiek nodrošināta tiesību aktu sistematizācija; plašāks personu loks būs informēts par Dobeles novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

Pašvaldības saistošie noteikumi, atbilstoši likumam, pēc to stāšanās spēkā joprojām tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka turpmāk Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Par saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pašvaldībai nav jāmaksā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns

02.03.2021