Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Talsos 2010. gada 17. jūnijā (prot. Nr. 14, lēmums Nr. 443)
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
11. punktu, 43. panta trešās daļas 3. punktu,
Latvijas Republikas Alkoholisko dzērienu aprites
likuma
8. panta trešo daļu un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs.

2. Atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē dzērieniem.

3. Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegta laika posmā no 1. aprīļa līdz 1. novembrim.

4. Pašvaldība atsaka izsniegt atļauju, ja novietni plānots atvērt tiešā izglītības iestāžu tuvumā.

5. Lai komersants saņemtu pašvaldības atļauju, viņam Talsu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts:

5.1. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;

5.2. novietnes atrašanās vieta;

5.3. alkoholisko dzērienu veidi.

6. Papildus iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

6.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

6.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija, uzrādot oriģinālu;

6.3. īpašumu vai nomas tiesību apliecinošu dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu;

6.4. ar Talsu novada galveno mākslinieci saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice.

7. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, atļauju izsniedz Talsu novada pašvaldības licencēšanas komisija.

8. Talsu novada pašvaldības licencēšanas komisijas atļauju vai atteikumu izsniedz 10 darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

9. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt viena mēneša laikā no saņemšanas dienas Talsu novada domē.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
07.08.2010