Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.61

Daugavpilī 2013.gada 12.decembrī (prot. Nr.29 31.§)

Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.10 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 27.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošos noteikumus Nr.10 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.61 "Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.10 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.10 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai" 5. un 7.punktu notecējis termiņš pabalsta piešķiršanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

20.12.2013
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.