Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.44

Rīgā 2018.gada 11.jūlijā (prot. Nr.31, 74.§)

Par Rīgas domes 2015.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.180 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu - Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2015.gada 24.novembra saistošos noteikumus Nr.180 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu - Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.44 "Par Rīgas domes 2015.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.180 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu - Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2015.gada 24.novembra saistošos noteikumus Nr.180 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu - Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.180). Saistošie noteikumi Nr.180 nosaka personu kategoriju, kurai ir tiesības saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu izglītojamo pusdienu apmaksai (turpmāk - brīvpusdienas), tā pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2016.gada 20.decembrī tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr.4640 "Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība" (turpmāk - lēmums Nr.4640), kas noteica, ka no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segtas ēdināšanas izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apgūst pamatizglītības programmu 5.-9.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas padotībā esošajās izglītības iestādēs. Savukārt saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.180 nosacījumiem brīvpusdienas varēja saņemt arī 10.-12.klašu izglītojamie no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.

2017.gada 15.decembrī tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr.595 "Par grozījumiem Rīgas domes 20.12.2016. lēmumā Nr.4640 "Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība"", ar kuru tika papildināts lēmums Nr.4640 ar 1.4.apakšpunktu, kurā noteikts, ka no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segtas ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu 10.-12.klasē. Lēmuma Nr.4640 1.4.apakšpunkts stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.

Ņemot vērā, ka lēmuma Nr.4640 1.4.apakšpunkts nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas visiem izglītojamiem, nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr.180.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

2018.gadā budžeta programmā 18.02.00 "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" saistošajos noteikumos Nr.180 minētā pabalsta izmaksas nodrošināšanai tika plānoti finanšu līdzekļi tikai pirmajam pusgadam.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Rīgas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošās skolās, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un Rīgas Sociālajā dienestā administratīvās procedūras tiks vienkāršotas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.09.2018