Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.256

Valmierā 2016.gada 26.maijā

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.196 "Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
26.05.2016. lēmumu Nr.199 ( prot. Nr.5, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošos noteikumus Nr.196 "Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.69).

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.256 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.196 "Inženierkomunikāciju un transportbūvju aizsardzība Valmieras pilsētā"
atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Attiecības starp pašvaldību un privātpersonu, kas skar vienas vai otras personas īpašumu, ir privāttiesiskās attiecības. Tā kā pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem vienpersoniski nevar regulēt privāto tiesību jautājumus, saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Likums "Par pašvaldībām" nepilnvaro pašvaldību vienpusēji regulēt ar saistošajiem noteikumiem privāto tiesību jautājumus, tostarp savstarpēji privāttiesiskās attiecības starp pašvaldību un privātpersonu par darbībām, kas skar vienas vai otras personas īpašumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

12.07.2016