Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Cēsīs 2021. gada 29. jūlijā
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr. 82

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Cēsu novada domes 28.01.2016. saistošos noteikumus Nr. 3 "Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Amatas novada domes 23.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Amatas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.3. Jaunpiebalgas novada domes 14.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 15 "Par Jaunpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.4. Līgatnes novada domes 29.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 15/25 "Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.5. Pārgaujas novada domes 21.01.2016. saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu";

3.6. Priekuļu novada pašvaldības 28.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 16/2015 "Par Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.7. Vecpiebalgas novada domes 22.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 12/2015 "Par Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Cēsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojumsŅemot vērā, ka 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā noteiktais administratīvi teritoriālais iedalījums un darbu uzsākusi jaunizveidotā Cēsu novada dome, pamatojoties uz Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 3. panta pirmo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu, nepieciešams pieņemt sasitošos noteikumus par Cēsu novada domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka, ka Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuPapildu finanšu līdzekļi nav nepieciešami.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekme.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmNav ietekme.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuNav nepieciešams.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
06.08.2021