Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Cēsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 4 "Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16/2015

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 2015.gada 28.decembrī

Par Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Priekuļu novada domes
2015.gada 28.decembra lēmumu (prot. Nr.16, 6.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts "Priekuļu Novada Vēstis".

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja M.Juzupa

 


Paskaidrojuma raksts
Priekuļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015 "Par Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī stājās spēkā 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". Minētā likuma 3.punkts paredz, ka novada dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Pārejas punktu 34.punkts nosaka, ka novada dome 45.panta piektajā daļā minēto prasību par saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu izpilda līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz, ka Priekuļu novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti tiks publicēti Priekuļu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā "Priekuļu Novada Vēstis".
3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja M.Juzupa

28.01.2016