Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr.11

Aizkrauklē 2004.gada 26.augustā (prot. Nr.9, 6.§)

Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2004.-2013.gadam

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 21.p.1.d.3.p., 43.p.1.d.1.p., "Teritorijas plānošanas likums" 7.p.6.d., MK noteikumu Nr.34 "Vietējās pašvaldības teritoriju plānošanas noteikumi" 74., 75.p.

 

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem (turpmāk tekstā - noteikumi) tiek apstiprināts Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2004.-2013.gadam.

2. Noteikumi attiecas uz visu Aizkraukles novada administratīvo teritoriju.

3. Noteikumi nosaka, ka visām juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Aizkraukles novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemesgabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar Aizkraukles novada teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves prasībām.

4. Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumdošanu un citu tiesību aktu prasības.

5. Ar šiem noteikumiem un noteikumu pielikumā pievienotajiem dokumentiem var iepazīties ikviens interesents, un tie pieejami Aizkraukles novada domē.

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs V.Plūme

11.09.2004