Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 42

Talsos 2018. gada 27. decembrī (prot. Nr. 30, 20. p., lēmums Nr. 570)

Par Talsu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā".

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

 

Saistošo noteikumu Nr.42 "Par Talsu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi Nr. 19 "Par Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā" tika izdoti, pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4. panta 2. daļu.

Nodokļu atbalsta pasākums nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā ir noslēdzies.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar Talsu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Par Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā" Talsu novada pašvaldība piedalījās Nodokļa atbalsta pasākumā, pamatojoties uz likumu "Nodokļu atbalsta pasākuma likums".

Nodokļu atbalsta pasākums nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā ir noslēdzies.

Nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošos noteikumus Nr. 19.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

18.01.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.