Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Saldus pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Saldū 2004.gada19.februārī

Saldus pilsētas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 21.p. 1.d. 3.p., 43.p.1.d.1.p., "Teritorijas plānošanas likums" 7.p.6.d, MK noteikumu Nr.34 "Vietējās pašvaldības teritoriju plānošanas noteikumi" 74., 75.p.p., Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" 23.p.

1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem (turpmāk tekstā noteikumi) tiek apstiprinātas Saldus pilsētas teritorijas plānojuma sastāvā iekļautās daļas:
1.1.teritorijas attīstības priekšnoteikumi;
1.2.teritorijas pašreizējā izmantošana;
1.3.teritorijas perspektīvā attīstība;
1.4.prasības teritorijas izmantošanai;
1.5.detāli plānojamās teritorijas;
1.6. kopējās interešu teritorijas;
1.7. apbūves noteikumi.
2. Noteikumi attiecas uz visu Saldus pilsētas administratīvo teritoriju.
3. Noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaim-niekošanā Saldus pilsētā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemesgabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar Saldus pilsētas teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves prasībām.
4. Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumdošanu un citu tiesību aktu prasības.
5. Ar šiem noteikumiem un noteikumu pielikumā pievienotajiem dokumentiem var iepazīties ikviens interesents, un tie pieejami Saldus pilsētas domē informācijas centrā.
6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Saldus pilsētas domes priekšsēdētājs A.Pūtelis

22.02.2004