Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.01.2016. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.78

Jūrmalā 2008.gada 4.septembrī (prot. Nr.32, 3.p.)
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām43.panta trešo daļu
1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Pabalsts ilgdzīvotājiem paredzēts Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadu vecumu.

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs ir 150 euro.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar 16.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

2.2. Pabalstu piešķir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde).

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pabalstu ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.2. Labklājības pārvalde, pamatojoties uz pabalsta saņēmēja iesniegumu, piešķir un izmaksā pabalstu no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu izsniedz pabalsta saņēmējam viņa dzīvesvietā vai pārskaita pabalsta saņēmējam iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

3.3. Labklājības pārvalde piešķir pabalstu katru gadu pabalsta saņēmēja dzimšanas dienā vai nākamajā darba dienā, ja dzimšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

3.4. Pirms pabalsta piešķiršanas Labklājības pārvalde salīdzina personas iesniegumā norādītos datus ar sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā iekļautajiem personas datiem.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Jūrmalas Ziņas”.

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics
15.01.2016