Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Īslīces pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.2

(prot.Nr.11, 1.p.) Īslīces pagastā 2003.gada 24.septembrī

Par Īslīces pagasta teritorijas plānojumu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un 7. panta sestās daļas 2.punktu

1. Apstiprināt Īslīces pagasta teritorijas plānojumu saskaņā ar šo noteikumu pielikumā pievienoto projektu.

2. Īslīces pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas Īslīces pagasta attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, noteikta Īslīces pagasta teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

3. Īslīces pagasta teritorijas plānojumā noteiktās prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, veicot būvniecību un cita veida teritorijas izmantošanu Īslīces pagastā.

4. Ikviens interesents ir tiesīgs iepazīties ar Īslīces pagasta teritorijas plānojumu.

5. Īslīces pagasta teritorijas plānojums ir pieejams Īslīces pagasta padomē.

6. Īslīces pagasta padome regulāri informē par pieņemtajiem teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu grozījumiem un papildinājumiem.

Īslīces pagasta padomes priekšsēdētāja V.Purmale

Ar Īslīces pagasta teritorijas plānojuma dokumentāciju un apbūves noteikumiem ikviens interesents var iepazīties Īslīces pagasta padomē "Rītausmās", Īslīces pagastā, Bauskas rajonā.

08.10.2003
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.