Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

(prot. Nr.4, 4.§) Liepājā 2001.gada 22.februārī

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta 1.daļas 4.punktu,
likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 1.daļas 3.punktu un likumu "Alkohola aprites likums"

1. Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti

1. Nodevas objekts ir tirdzniecība publiskās vietās Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk - NODEVA) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izdotu rakstisku atļauju.

3. NODEVU par tirdzniecību uz ielas un citās publiskās vietās nemaksā personas, kuras ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs u.c. speciāli tirdzniecībai iekārtota vieta), kā arī slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā.

 

2. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās, maksāšanas kārtība un kontrole

4. NODEVAS likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu publiskās vietās ir:

4.1. tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem - Ls 1,00 dienā

4.2. tirdzniecībai ar pašaudzētiem ziediem - Ls 0,10 dienā

4.3. tirdzniecībai ar importētiem ziediem - Ls 3,00 dienā

4.4. tirdzniecībai ar pašaudzētiem dārzeņiem, ogām, stādiem, dēstiem - Ls 0,50 dienā

4.5. tirdzniecībai ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem - Ls 0,50 dienā

4.6. tirdzniecībai ar kvasu un alu no cisternām (mucām) - Ls 3,00 dienā

4.7. tirdzniecībai ar saldējumu - Ls 1,00 dienā

4.8. tirdzniecībai ar bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajām uzkodām (pīrādziņi u.c.) no speciālām iekārtām - Ls 1,00 dienā

4.9. tirdzniecībai ar grāmatām un preses izdevumiem - Ls 1,00 dienā

5. NODEVAS likme par vienas vietas izmantošanu gadatirgus un izbraukuma tirdzniecības vietās ir:

5.1. tirdzniecībai ar pašu izgatavotām precēm - Ls 1,00 dienā

5.2. tirdzniecībai ar Latvijā rūpnieciski ražotām pārtikas precēm - Ls 2,00 dienā

5.3. tirdzniecībai ar Latvijā ražotām nepārtikas precēm - Ls 1,00 dienā

5.4. tirdzniecībai ar importētām pārtikas precēm - Ls 4,00 dienā

5.5. tirdzniecībai ar importētām nepārtikas precēm - Ls 2,00 dienā

5.6. tirdzniecībai ar alkoholiskiem dzērieniem tirgošanai izbraukumos sabiedrisku pasākumu norises vietās, izsniedzot vienreizēju atļauju - Ls 5,00 dienā

6. NODEVA pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. NODEVU nomaksājot, tiek izsniegta kvīts.

7. NODEVA ieskaitāma LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES FINANSU PĀRVALDES norādītajā kontā ar norādi "TIRDZNIECĪBA".

8. Kontroli par NODEVAS nomaksu pilnā apjomā veic LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES EKONOMIKAS DAĻAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NODAĻA.

 

3. Noslēguma jautājumi

9. Atzīt par spēku zaudējušiem LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 1997.gada 17.jūlija saistošos noteikumus Nr.8 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

19.05.2001