Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-18

Jelgavā 2014.gada 28.augustā

Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.171 "Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.12/3

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu

Atcelt Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr.171 "Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums. Saistošā daļa".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.14-18 "Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.171 "Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi paredz atcelt Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr.171 "Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums. Saistošā daļa", jo nekustamā īpašuma īpašniece lūdz atcelt minēto detālplānojumu, jo tas nav aktuāls un detālplānojuma realizācija līdz šim brīdim nav uzsākta.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atcelt Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr.171 "Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums. Saistošā daļa", jo nekustamā īpašuma īpašniecei minētais detālplānojums nav aktuāls un detālplānojuma realizācija līdz šim brīdim nav uzsākta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu -
4. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību -
5. Informācija par administratīvajām procedūrām -
6. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem -
7. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, portālā www.likumi.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.11.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.