Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr.63

Rēzeknē 2016.gada 21.janvārī

Par Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2016.gada 21.janvāra sēdē (prot. Nr.2, 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas".

Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece E.Pizāne

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.63 "Par Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī stājās spēkā likums "Par grozījumiem likumā "Par pašvaldībām"". Grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajā un sestajā daļā, kurā noteikta nepieciešamība novada domei pieņemt saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta.
Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā. Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" jau šobrīd nodrošina saistošo noteikumu publicēšanu. Saskaņā ar 2015.gada 8.oktobra grozījumiem likumā "Par pašvaldībām", saistošo noteikumu publicēšanas vieta domei ir jānosaka ar saistošiem noteikumiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.63 "Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu" projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu.
Saistošie noteikumi nosaka, ka Rēzeknes novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības viedoklis Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā nav nepieciešams un netika noskaidrots.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece E.Pizāne

29.01.2016