Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.04.2017. - 29.12.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 40 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām".
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Jūrmalā 2001.gada 19.decembrī (prot. Nr.22, 12.punkts)
Par pašvaldību nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu
Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1punktu
(Jūrmalas pilsētas domes 23.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)
1.nodaļa. Ar pašvaldības nodevu apliekamais objekts

1. Pašvaldības nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētā objekts ir:

1.1.1. reklāmu izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, kas veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā;

1.2.2. izkārtnes izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu un tml., kas dominē pār galveno informāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57; 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.76)

2.nodaļa. Pašvaldību nodevas likme

2.1. Pašvaldības nodevas par reklāmu likmes aprēķināšanas kārtību nosaka Jūrmalas pilsētas dome. Tarifs ir 1,42 euro par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek lietots minimālais skaitlis 1.

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu, pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

2.2. Pašvaldības nodevu nosaka pēc formulas:

reklāmas (izkārtnes) objekta izmērs (m²) X tarifa likme (euro) X zonas koeficients X efektivitātes koeficients X tematikas koeficients X laiks (mēnešos)

2.2.1. Tarifa likme ir 1,42 euro/m² mēnesī.

2.2.2. Zonu koeficienti:

pilsētas centrālajā daļā – (Jomas iela no Ērgļu ielas līdz Turaidas ielas, ietverot piegulošās redzamās teritorijas) 3,0

Turaidas iela (no Lienes ielas līdz pludmalei) 3,0

pie galvenajām ielām un dzīvojamo rajonu centros (Rīgas iela, Lienes iela, Z.Meierovica pr., Dubultu pr., Strēlnieku pr., Mellužu pr., Dzintaru pr., Asaru pr., Talsu šoseja, Kolkas iela, Jūras iela, Bulduru pr., Meža pr., O.Kalpaka pr., Vienības pr., 5.līnija, 6.līnija, 7.līnija, Tirgoņu iela, Baznīcas iela, Slokas iela (no dzelzceļa līdz jūrai), Stacijas iela, Ventspils šoseja, Raiņa iela, Skolas iela, Nometņu iela, Tallinas iela) 2,0

pludmalē 1,5

pie dzelzceļa stacijas 1,5

pārējā teritorijā 1,0

2.2.3. Efektivitātes koeficienti:

gaismas reklāma 0,5

apgaismota reklāma 1

pārējās reklāmas 2

2.2.4. Tematikas koeficients:

priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli 0,5

kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi u.tml. tematika (ar komerciālu raksturu) 0,5

Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo 0,5

reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde 0,5

tūrismu veicinoša reklāma 0,5

importa alus un atspirdzinošu dzērienu reklāma 2,0

pārējās reklāmas 1,0

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 57; 23.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

2.3. Sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanas maksa ir 0,28 euro par vienu eksemplāru diennaktī.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

2.4. Sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos eksponēšanas maksu nosaka saskaņā ar šo Noteikumu 2.2. punktu.

3. Pašvaldības nodevas maksātāji

3.1. Attiecīgās pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras uz pašvaldības īpašuma objektiem, kuri vērsti pret publiskām vietām Jūrmalas pilsētā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās vai tieši uz publisku vietu vērsti, izvieto reklāmu, izkārtnes, kurās nedominē galvenā informācija, sludinājumus un citus informatīvus materiālus .

3.2. Ar pašvaldības nodevu nav apliekama juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši uz attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

4. Maksāšanas laikposms un samaksas termiņš.

Šajos Noteikumos paredzētās nodevas maksājamas pirms attiecīgās, reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanas uzsākšanas.

5. No pašvaldību nodevas atbrīvojami.

5.1. No pašvaldības nodevas tiek atbrīvoti:

5.1.1. nekomerciāla rakstura reklāma: reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem; Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma; informācija un reklāma par dabas aizsardzību; informācija par kultūrvēsturisko mantojumu; informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem; informācija un reklāma par sporta pasākumiem; informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem.

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

5.1.3. Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pasākumu sponsoru reklāma no pašvaldības nodevas tiek atbrīvota pasākuma vietā un laikā;

5.1.4. Jūrmalas pilsētas dome var samazināt vai atbrīvot no pašvaldības nodevas, ja reklāmu izvietojot, tiek nodrošināta mazo arhitektūras formu izgatavošana, izvietošana, apkope, uzturēšana un citas darbības pilsētas infrastruktūras uzlabošanai, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus.

6. Pašvaldību nodevas iekasēšanas kārtība un tās kontroles mehānisms.

6.1. Pašvaldības nodeva par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ieskaitāma Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē;

6.2. Šajos Noteikumos paredzēto pašvaldības nodevu maksājumus kontrolē un reģistrē galvenais mākslinieks, iereģistrējot attiecīgos maksājumus nodevu reģistrācijas žurnālā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57; 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.76)

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs
14.04.2017