Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 11

Rēzeknē 1998. gada 22. janvārī

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un maksāšanas termiņa pagarinājumu piešķiršanas kārtība nodokļa maksātājiem 1998. gadā

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. pantu

un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. pantu.

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un maksāšanas termiņa pagarinājumus atsevišķām maksātāju kategorijām Rēzeknes pilsētā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti:

2.1. politiski represētiem pilsoņiem saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 2. daļu nodokļu summa samazināma par 50% par individuālajām dzīvojamām mājām, kuras ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus;

2.2. daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi, 1. un 2. grupas invalīdiem, vientuļiem pensionāriem (pierakstīts 1 pensionārs), trūcīgām ģimenēm (sociālās palīdzības nodaļā piešķirts trūcīgas ģimenes statuss) nodokļa summa samazināma par 50%.

3. Atvieglojumi tiek noteikti 2.1., 2.2. punktos minētajiem pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem:

3.1. par individuālās apbūves zemes gabaliem, kuri netiek izmantoti uzņēmējdarbībai, un ja mājas īpašniekam nav līgumattiecību ar tās īrniekiem,

3.2. daudzdzīvokļu māju īrniekiem.

4. Par pamatu 2.1., 2.2. punktos minēto atvieglojumu piešķiršanai jāiesniedz personas statusu apstiprinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu, bet nepieciešamības gadījumā — materiālo apstākļu apsekošanas akts, kuru sastāda sociālās palīdzības nodaļa.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu un maksājuma summas samazināšanu izskata Rēzeknes domes finansu nodaļa:

5.1. Rēzeknes domes finansu nodaļa pieņem lēmumu par nodokļa summas samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 2.1. un 2.2. punktos minētajām nodokļa maksātāju kategorijām;

5.2. pārējos gadījumos lēmumu par nodokļu summas samazināšanu vai nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu pieņem Rēzeknes domes Finansu komiteja pēc Rēzeknes domes finansu nodaļas sagatavotā atzinuma.

6. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rēzeknes Vēstis".

Domes priekšsēdētājs J.Jukna

 

Pielikums

Rēzeknes pilsētas domes 22.01.1998. saistošo noteikumu Nr. 11 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un maksāšanas termiņa pagarinājumu piešķiršana nodokļa maksātājiem 1998. gadā" 2.1., 2.2. punktos minēto personu iesniegumiem pievienojamie personas statusu apliecinošie dokumenti:

dzīvesvietas izziņa;

pensionāra apliecības kopija;

invaliditātes apliecības kopija;

politiski represētā apliecības kopija;

daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošs dokuments;

sociālās palīdzības nodaļas izziņa par trūcīgas ģimenes statusu.

Domes priekšsēdētājs J.Jukna

26.02.1998