Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Aizkraukles novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus "Par Aizkraukles novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11/2015

Neretas novada Neretas pagastā 2015.gada 29.decembrī

Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar 2015.gada 29.decembra
domes lēmumu Nr.212 (prot. Nr.16, 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir informatīvais izdevums "Neretas Novada Vēstis".

Neretas novada domes priekšsēdētājs A.Kviesis

 

 

Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2015 "Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Līdz šim laikam Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi ir tikuši publicēti Neretas novada domes informatīvajā izdevumā "Neretas Novada Vēstis" un Neretas novada domes tīmekļa vietnē www.neretasnovads.lv.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", saskaņā ar kura nosacījumiem ir paredzēta jauna kārtība attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, nosakot prasību novada domei līdz 2016.gada 30.jūnijam noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu ir pieļaujams publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
3. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta. Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta tiek noteikta Neretas novada domes informatīvajā izdevumā "Neretas Novada Vēstis".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Pastāvošo uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi nemaina un neietekmē.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināmi.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Neretas novada domes priekšsēdētājs A.Kviesis

27.01.2016