Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Liepājā 2012.gada 25.oktobrī (prot. Nr.13, 14.§)
Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu
un Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka maksas par speciālās atļaujas (licences) un licences kartīšu un to dublikātu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā apmēru, kā arī maksāšanas kārtību.

2. Maksa par licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem ir 21,34 euro gadā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.28)

3. Maksa par licences kartīti vieglajam taksometram ir 7,11 euro mēnesī, tai skaitā PVN.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.28)

4. Par speciālās atļaujas (licences) pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem dublikāta izsniegšanu pārvadātājs maksā 14,23 euro, tai skaitā PVN, par licences kartītes dublikāta izsniegšanu pārvadātājs maksā 7,11 euro, tai skaitā PVN.

(Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.28 redakcijā)

5. Maksa par licenci un licences kartīti jāieskaita Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" (turpmāk – Aģentūra) maksas pakalpojumu kontā vai skaidrā naudā jāiemaksā Aģentūras kasē.

6. Par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu ir atbildīga Aģentūra.

7. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
01.01.2014