Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 15

Rīgā 2020. gada 8. maijā (prot. Nr. 13, 13. §)

Par Rīgas domes 2015. gada 13. oktobra saistošo noteikumu Nr. 171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2015. gada 13. oktobra saistošos noteikumus Nr. 171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 244; 2016, 103; 2017, 52).

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 8. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par Rīgas domes 2015. gada 13. oktobra saistošo noteikumu Nr. 171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz Rīgas domes 2015. gada 13. oktobra saistošo noteikumu Nr. 171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 171) atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar 2017. gada 28. septembra likuma "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" 6. pantu Autopārvadājumu likuma 35. pants tika izteikts jaunā redakcijā. Atbilstoši Autopārvadājumu likuma pārejas noteikumu 32. punktam grozījumi ar Autopārvadājumu likuma 35. panta izteikšanu jaunā redakcijā stājās spēkā 2018. gada 1. martā. Atbilstoši Autopārvadājumu likuma 35. pantam (redakcija, kas spēkā no 2018. gada 1. marta) prasības republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, kā arī kārtību, kādā veicami pasažieru pārvadājumi ar taksometru, nosaka Ministru kabinets, nevis pašvaldības, kā tas bija iepriekš. Ņemot vērā minēto, atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektajai daļai, kas paredz, ka, ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats, tad spēku zaudē arī uz šī pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa, saistošie noteikumi Nr. 171 ar 2018. gada 1. martu ir daļēji zaudējuši spēku. Tā kā daļa, kurā saistošie noteikumi Nr. 171 zaudējuši spēku, ir pārāk apjomīga, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktam nav lietderīgi izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 171, bet tie atzīstami par spēku zaudējušiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašlaik ietekme uz pašvaldības budžetu precīzi nav nosakāma.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

19.06.2020