Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Aizkraukles novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus "Par Aizkraukles novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Skrīveru novada domes saistošie noteikumi Nr.12

Skrīveru novadā 2015.gada 29.decembrī

Par Skrīveru novada domes saistošo noteikumu publicēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Skrīveru novada domes
2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu Nr.3 (prot. Nr.19)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Skrīveru novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Skrīveru novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Skrīveru novada domes bezmaksas izdevums "Skrīveru Vārds".

Skrīveru novada domes priekšsēdētājs A.Zālītis

 

 

Saistošo noteikumu Nr.12 "Par Skrīveru novada domes saistošo noteikumu publicēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 8.oktobrī ir pieņemti un 6.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā "Par pašvaldībām". Likuma 45.panta piektā un sestā daļa nosaka, ka "Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Skrīveru novada domes turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Skrīveru novada domes informatīvais izdevums "Skrīveru Vārds".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Skrīveru novada domes priekšsēdētājs A.Zālītis

20.02.2016