Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Jūrmalā 2014.gada 12.jūnijā (prot. Nr.10, 11.p.)

Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošos noteikumus Nr.4 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.4) tiesiskais regulējums satur Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību" dublējošas normas. Līdz ar to ir izstrādājami jauni saistošie noteikumi, ar kuriem tiek atzīti par spēku zaudējušiem saistošie noteikumi Nr.4.
2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktam Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību" iekļautajām normām personu kategorijām, kas ir noteiktas saistošajos noteikumos Nr.4, ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nemaina līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav bijušas nepieciešamas un netika veiktas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

03.09.2014