Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Apstiprināts
ar Ventspils pilsētas domes
2009.gada 22.septembra
lēmumu Nr.155 (prot.Nr.14, 8.§)

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktu un
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos" (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā.

1.2. Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas Ventspils pilsētas maršrutu tīklā, kur pasažieru pārvadātāji veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar pilsētas nozīmes maršruta autobusiem.

1.3. Braukšanas maksas atvieglojumi netiek piemēroti Ventspils pilsētas maršrutu tīkla maršrutos, kuros pasažieru pārvadājumi tiek veikti uz komerciālajiem principiem.

1.4. Pilsētas sabiedriskajā transportā mēnešbiļetes ar atlaidēm ir derīgas tikai kopā ar dokumentu, kas apliecina piederību pie atbilstošas pasažieru grupas.

1.5. Mēnešbiļetes braukšanai pilsētas nozīmes maršruta autobusos par kārtējo mēnesi var saņemt, sākot no iepriekšējā mēneša 20.datuma līdz kārtējā mēneša 10.datumam pašvaldības SIA "VENTSPILS REISS" autoostas kasē.

2. Piemērojamie braukšanas maksas atvieglojumi

2.1. Pirmsskolas vecuma bērniem vecumā līdz 3 gadiem (ieskaitot) ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas nozīmes maršrutu autobusus.

2.2. Pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (ieskaitot) ir tiesības izmantot pilsētas nozīmes maršrutu autobusus ar braukšanas maksas atlaidi, par braucienu jebkurā pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā maksājot fiksētu maksu LVL 0,05.

2.3. Kompensācija 90% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirta pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā vai mācās vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs.

2.4. Kompensācija 50% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirta pilsētā deklarētajiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) audzēkņiem, pilsētā deklarētajiem vispārējās vidējās izglītības iestāžu klātienes skolēniem (10.-12.klase), kā arī pilsētā deklarētajiem profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem.

2.5. Kompensācija mēnešbiļetes iegādei 2.4.punktā minētajām personu grupām tiek noteikta mācību gada ietvaros.

2.6. Mēnešbiļetes braukšanai pilsētas nozīmes maršruta autobusos ar atlaidēm tiek pārdotas 2.3. un 2.4.punktā minētajām personām, kuras uzrāda dokumentu, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļetes.

2.7. Biļetes pārdod vienam braucienam pilsētas nozīmes maršrutu autobusā par fiksētu maksu LVL 0,05 personai, kura ir minēta šo Noteikumu 2.2.punktā.

2.8. Šo Noteikumu 2.3., 2.4.punktā minētās mēnešbiļetes saņemamas pašvaldības SIA "VENTSPILS REISS" autoostas kasē.

3. Citi jautājumi

3.1. Pašvaldības SIA "VENTSPILS REISS" veic informācijas uzskaiti noslēgto pasažieru pārvadājumu līgumu ietvaros un katru mēnesi līdz mēneša 15.datumam iesniedz pašvaldībai informāciju par pasažieru skaitu, kuri izmantojuši braukšanas maksas atvieglojumus iepriekšējā mēnesī, izņemot šo Noteikumu 2.1.punktā minētos.

3.2. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš

Ekonomikas nodaļas vadītājs A.Jansons

11.11.2009