Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Bauskā 2021. gada 17. jūnijā (prot. Nr. 8, 5. p.)

Par Bauskas novada domes 2020. gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. 22 "Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošos noteikumus Nr. 22 "Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021. gada 17. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par Bauskas novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošo noteikumu Nr. 22 "Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Bauskas novada dome 2020. gada 29. oktobrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 22 "Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Bauskas novada administratīvajā teritorijā, paredzot atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

Bauskas novada pašvaldībā 2021. gada 10. maijā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā norādīts, ka, iepazīstoties ar saistošajiem noteikumiem, nepieciešams tajos veikt būtiskus grozījumus.

Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktā noteikts, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.

Ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu grozījumi pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma ir nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošos noteikumus Nr. 22 "Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar

privātpersonām

Nav veikta.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks

14.07.2021