Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 42

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojumu (kods 04-1) zemesgabalam Talsos, Pļavu ielā 14
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta
sesto daļu un Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Talsos, Pļavu ielā 14 (kad. Nr. 8801 004 0162; 8801 004 0329; 8801 004 0330).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu pilsētas domes 2007. gada 10. decembra saistošos noteikumus Nr. 20 "Par detālplānojumu (kods 04-1) zemesgabalam Talsos, Pļavu ielā 14".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009