Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Saldū 2021. gada 30. jūlijā
Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija
ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 10. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka personas, par kuru apbedīšanu ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu (turpmāk – pabalsts), pabalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Saldus novadā.

2. Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra).

3. Personai, kura uzņēmusies Saldus novada iedzīvotāja apbedīšanu, piešķir apbedīšanas pabalstu:

3.1. 350,00 euro apmērā par personu, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;

3.2. starpību līdz 350,00 euro par personu, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 350,00 euro.

4. Pabalstu var pieprasīt mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas brīža.

5. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Aģentūrā iesniedz iesniegumu, uzrāda miršanas apliecību.

6. Aģentūra lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pabalsta pieprasītāja iesniegums.

7. Pabalsts tiek izmaksāts no Aģentūras līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

8. Aģentūra informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski piecu darba dienu laikā par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

9. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
saistošiem noteikumiem Nr. 27 "Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā"

Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka personas, par kuru apbedīšanu ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu, pabalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Saldus novadā.
Projekta nepieciešamības pamatojumsSniegt finansiālu palīdzību personām, kuras uzņēmušās Saldus novada iedzīvotāja apbedīšanu.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuFinanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" 2021. gada budžetu.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmSaistošos noteikumus uzstrādājusi Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests", izskatīti un akceptēti novada domes vadības grupas sanāksmē.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
31.08.2021