Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2022

Alūksnē 2022. gada 28. jūlijā

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2022 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" atcelšanu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada pašvaldības domes
28.07.2022. lēmumu Nr. 291 (prot. Nr. 18, 25. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas ievaddaļu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo un trešo daļu

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8/2022 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 72).

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

06.08.2022