Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.56

Rīgā 2018.gada 31.oktobrī (prot. Nr.35, 107.§)

Par Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.170 "Teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr.170 "Teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.56 "Par Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.170 "Teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes 2012.gada 28.februāra lēmumu Nr.4286 ir apstiprināts teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, detālplānojums (turpmāk - Detālplānojums) un izdoti saistošie noteikumi Nr.170 "Teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi". Detālplānojuma izstrādes mērķis bija precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kompleksas apbūves ieceres īstenošanai plānojuma teritorijā, paredzot tam atbilstošu infrastruktūru. Detālplānojuma risinājumi paredz jaukta tipa apbūvi plānojuma teritorijā, nosakot tirdzniecības un pakalpojumu objektu, biroju ēku un dzīvojamās apbūves izvietojuma zonas.

Detālplānojuma īstenošana līdz šim nav uzsākta, un pa šo laiku ir mainījušies SIA "Kaivas tirdzniecības centrs" īpašnieki, kuru attīstības plāni atšķiras no iepriekšējo īpašnieku nodomiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija lēmumu Nr.1422 "Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglavas ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu", Detālplānojuma teritorijā pēc jauno SIA "Kaivas tirdzniecības centrs" īpašnieku ierosinājuma ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde, tāpēc Detālplānojums ir zaudējis aktualitāti.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek veicināta uzņēmējdarbība pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Sniegtas mutiskas konsultācijas SIA "Kaivas tirdzniecības centrs" pārstāvjiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

07.12.2018