Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 3 "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".
Rojas novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2015
Par Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu
Apstiprināts ar Rojas novada domes
2015.gada 17.novembra sēdes
lēmumu Nr.278 (prot. Nr.11)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā turpmāk publicējami izdotie Rojas novada pašvaldības saistošie noteikumi.

2. Rojas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Rojas novada domes informatīvais izdevums "Banga".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rojas novada domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa
Paskaidrojuma raksts
Rojas novada pašvaldības 17.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2015 "Par Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. Grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]"
2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi nosaka, ka Rojas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Rojas novada domes informatīvais izdevums "Banga".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināmi.
Rojas novada domes priekšsēdētāja E.Kārkliņa
27.11.2015