Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Talsos 2021. gada 29. jūlijā (prot. Nr. 5, 8. p., lēmums Nr. 26)
Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Pēc Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" saite uz tiem, norādot Talsu novada domes saistošo noteikumu nosaukumu, tiek publicēta Talsu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.talsunovads.lv.

4. Saistošie noteikumi "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vēstnesis.lv).

5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 26.01.2017. saistošos noteikumus Nr. 24 "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu", Rojas novada domes 17.11.2015. saistošos noteikumus Nr. 15/2015 "Par Rojas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu", Dundagas novada domes 24.03.2016. saistošos noteikumus Nr. 7 "Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu", Mērsraga novada domes 15.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 14/2015 "Par Mērsraga novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Saistošo noteikumu Nr. 3 "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums2020. gada 6. jūnijā stājās spēkā "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums". Tas nosaka, ka no 2021. gada 1. jūlija tiek mainītas novadu teritoriālā iedalījuma vienības, paredzot, ka jaunā Talsu novada teritorijā tiek apvienots Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novads. Līdz 2021. gada 1. jūlijam Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadā bija saistoši domju iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi, kur tika noteiktas saistošo noteikumu publicēšanas vietas. Izveidojoties jaunam Talsu novadam, nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta.
2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem Talsu novada dome nosaka jaunā Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu valsts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vēstnesis.lv) un atceļ iepriekšējo Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novada domju pieņemtos saistošos noteikumus par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
06.08.2021