Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 

Jaunpiebalgas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.1

Jaunpiebalgā 2004.gada 25.februārī (lēmums Nr.22; prot. Nr.3)

Par Jaunpiebalgas pagasta teritorijas atļauto izmantošanu un apbūvi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 1.daļas 1.punktu un Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 4.daļu

1. Jaunpiebalgas pagasta teritorijas atļauto izmantošanu un apbūvi nosaka šie saistošie noteikumi un to pielikumi, Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 9.nodaļa "Jaunpiebalgas pagasta teritorijas atļautā izmantošana", kartogrāfiskais materiāls "Jaunpiebalgas pagasta teritorijas atļautā izmantošana M 1:10000", "Jaunpiebalgas ciema teritorijas atļautā izmantošana M 1:5000" un "Jaunpiebalgas pagasta apbūves noteikumi".

2. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras veic jebkādu ar teritorijas izmantošanu saistītu darbību.

3. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Druva".

4. Ar šiem noteikumiem Nr.1 un pielikumiem, Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 9.nodaļu "Jaunpiebalgas pagasta teritorijas atļautā izmantošana", kartogrāfisko materiālu "Jaunpiebalgas pagasta teritorijas atļautā izmantošana M 1:10000", "Jaunpiebalgas ciema teritorijas atļautā izmantošana M 1:5000" un "Jaunpiebalgas pagasta apbūves noteikumi" var iepazīties Jaunpiebalgas pagasta padomē, Gaujas ielā 4, katru darba dienu no pulksten 9 līdz 16.

Jaunpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētājs L.Šāvējs

27.03.2004