Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/20

Carnikavā 2019. gada 19.jūnijā

Par Carnikavas novada domes 2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 19. jūnija lēmumu (prot. Nr. 10, 18. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Carnikavas novada domes 2008. gada 17. septembra saistošos noteikumus Nr. 2008/18 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 19. jūnijā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/20 "Par Carnikavas novada domes 2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Carnikavas novada domes 2008. gada 17. septembra saistošos noteikumus Nr. 2008/18 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā" atzītu par spēku zaudējušiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Carnikavas novada domes 2008. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 2008/18 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā" tiek atzīti par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme nav gaidāma. Nav paredzama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme nav gaidāma. Nav paredzama.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

08.08.2019