Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Jūrmalā 2016.gada 18.augustā (prot. Nr.10, 25.p.)

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.24 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Atzīti par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem".
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktam Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus.

Ir spēkā saistošie noteikumi, kas nosaka Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.

Sakarā ar to, ka Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 14.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.303 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" likvidāciju un pašvaldības iestādes "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs " izveidošanu", Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs maksas pakalpojumiem" atzīstami par spēku zaudējušiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nemaina līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav bijušas nepieciešamas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

01.10.2016